Image

​Eindpresentatie onderzoek aantrekken starters op de arbeidsmarkt

Op donderdag 19 januari 2017 presenteerden studenten van de minor Management van Cultuurverandering van de Hogeschool van Amsterdam de resultaten van het onderzoek voor woningcorporatie de Key waar zij de afgelopen maanden aan hebben gewerkt.

Na een inleiding van Academie van de Stad steken de studenten van wal: hoe kan de organisatie beter aansluiten bij starters op de arbeidersmarkt? Deze vraag stond centraal gedurende het onderzoek. De studenten hebben de afgelopen maanden starters en  huidige medewerkers van de Key geïnterviewd om erachter te komen wat de verschillen tussen deze twee groepen zijn op het gebied van het imago van een organisatie, arbeidsvoorwaarden en organisatiecultuur.
 
Generatie Y, zoals de huidige starters ook wel worden genoemd, zoekt veelal dezelfde dingen als de medewerkers van de Key in het werk. Beide groepen vinden bijvoorbeeld dezelfde arbeidsvoorwaarden belangrijk. Daarnaast vinden beide groepen samenwerking een belangrijk onderdeel van de organisatiecultuur. Met veel verschillende afdelingen is dit volgens de studenten bij de Key helaas nog niet altijd vanzelfsprekend.
 
Toch blijken er ook verschillen te zijn tussen de twee groepen. Het imago van de corporatie blijkt bij de medewerkers van de Key bijvoorbeeld anders te zijn dan bij de groep starters. Generatie Y zoekt een jonge en innovatieve werkgever, maar vindt de Key niet jong en innovatief overkomen. De medewerkers van de Key vinden de corporatie wél jong en innovatief. De behoefte van de starter sluit dus wel aan bij de Key, maar het externe imago klopt niet met het interne imago.
 
Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek doen de studenten een aantal aanbevelingen. Zo bedachten zij dat netwerken, samenwerkingsverbanden met hogescholen en universiteiten en het verkrijgen van naamsbekendheid via storytelling goed zouden kunnen zijn voor het verbeteren van het imago van de corporatie. Verder zou de Key innovatieve manieren kunnen bedenken om samenwerking tussen de afdelingen mogelijk en nuttig te maken. Zo zou er een coaching programma gestart kunnen worden tussen medewerkers die al lang bij de corporatie werken en starters, die van elkaar zouden kunnen leren. Met deze aanbevelingen denken de studenten dat de Key aantrekkelijker zal worden voor generatie Y. “De Key met een Y”, zoals de studenten dit zelf noemden. De opdrachtgever is heel blij met het harde werk van de studenten. “Dit is een onderzoek waar wij veel aan zullen hebben!”