Image

Springlevend Van der Pek

Vier studenten wonen in de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord volgens de Springlevende Wijk-formule. Zij zetten er projecten op die ze vervolgens zelf ook coƶrdineren.
In verschillende buurten in Amsterdam is een Springlevende Wijk gestart. Studenten zijn door Academie van de Stad geselecteerd per wijk om zich in te zetten voor de leefbaarheid door er te wonen en relevante projecten te starten. Die projecten begeleiden zij dan weer als studentcoördinatoren. Doordat de studenten wonen in de wijk, zijn zij spin in het web van bewoners, de woningcorporatie en het stadsdeel. Zij zijn de oren en ogen van de wijk en weten zodoende waar bewoners behoefte aan hebben en waaraan niet.

In de Van der Pekbuurt in Amsterdam-Noord is al enige tijd een vernieuwingsproces gaande. Dit heeft ervoor gezorgd dat de buurt voor uitdagingen met betrekking tot de leefbaarheid staat. In de Van der Pekbuurt loopt een uitgebreid wijkaanpakprogramma met sociale en economische projecten.

Ook is er een grootschalige renovatie gaande. Het is in Amsterdam gebleken dat wanneer bewoners weten dat er plannen zijn voor grootschalige renovatie of sloop en nieuwbouw van hun woning en wijk, men minder aandacht heeft voor de woonomgeving, zowel fysiek als sociaal. In samenwerking met Stadsdeel Noord en woningcorporatie Ymere, zetten studenten zich in voor de buurt in ruil voor een woning met huurkorting.