Image

Studentadviseurs schieten Amsterdamse sportaanbieders te hulp!

Vorige week ging het project ‘JongGras Advies’ van start. Studenten van de opleiding Toegepaste Psychologie aan de Hogeschool van Amsterdam gaan aan de slag als studentadviseur. Aan de hand van een inventarisatie naar de behoeftes van sportaanbieders, variërend van fondsen- en ledenwerving, een gezonde kantine, een nieuw logo of een volledig afgemeten communicatieplan, geven studenten advies aan sportaanbieders in Amsterdam. Met dit passende advies dragen studenten bij aan de professionalisering van sportaanbieders in de stad.
Na een succesvol pilotjaar van JongGras Advies vorig jaar is besloten om het project een vervolg te geven. Verschillende sportaanbieders hebben enorm veel baat gehad bij het advies van de studenten. Zij gaven naderhand aan dat het werken met de studentadviseurs precies was wat zij ervan hadden gehoopt. Het advies van de studenten was nuttig en goed toepasbaar, deze vormden voor sportaanbieders vaak ook een eyeopener. Zo werden de problemen en daarmee vooral ook de kansen bij de sportaanbieders helder naar voren gebracht. Op de vraag of de sportaanbieders tevreden waren met het resultaat gaf een vereniging achteraf aan dat zij ‘Meer dan tevreden!’ waren met het eindresultaat. ‘Dat filmpje slaat de spijker op zijn kop. Heel blij mee, dat onze adviseur onze woorden en waar wij met de club voor staan zo goed heeft kunnen uitdrukken, is helemaal super.’
 
Twaalf studentenadviseurs (jongerejaars studenten), twee studentcoördinatoren (ouderejaars studenten) en de projectcoördinator kwamen afgelopen week bijeen om het project al sportend van start te laten gaan. Om elkaar een beetje te leren kennen werd er ‘s ochtends bij Freerunninghal VROG naast de Jaap Eden ijsbaan trampoline gesprongen en na de lunch ging de groep op dezelfde locatie freerunnen. De twee studentcoördinatoren stelden zich voor aan de groep studentadviseurs en hielden een presentatie over de praktische inhoud van het project. Toevallig zelf ook twee sportfanaten die het belang van professionalisering van sportaanbieders inzien en enthousiast zijn om een steentje bij te dragen.

Vlak na de lunch en voor het freerunnen kwam Philipp van Benthem, opdrachtgever vanuit de gemeente Amsterdam, langs om een presentatie te geven over hoe het project tot stand is gekomen. Hij vertelde over de successen van vorig jaar en liet de studenten weten dat hun inspanningen zeer op prijs worden gesteld door Amsterdamse sportaanbieders. Zo antwoordde een vereniging op de vraag wat zij van dit project vinden met; ‘Goed concept. Wat een gat in de markt!’. Daar voegde Philipp aan toe dat hij zelf ook graag met studenten werkt omdat zij vraagstukken met een vernieuwende blik benaderen.
 
Binnen dit project gaan de studentadviseurs vraaggericht te werk om goed aan te sluiten aan de behoeften van de sportaanbieders. In de beginfase gaan de studenten langs bij de sportaanbieders om een specifiek vraagstuk op te halen dat binnen de vereniging speelt. We weten al dat er dit jaar onder andere wordt samengewerkt met voetbalclub Geuzenmiddenmeer, tennisclub Joy Jaagpad, Stichting Turnstad en Watersportcentrum De Duikelaar. In samenspraak met de sportaanbieder werken de studentadviseurs naar de juiste formulering en stellen zij samen doelen. Vervolgens doen de studenten onderzoek naar hoe het vraagstuk het best aangepakt kan worden met de beschikbare middelen. Aan de hand van de resultaten formuleren de studentadviseurs een praktisch advies en helpen zij de sportaanbieders waar het kan bij de uitvoering.

Vorig jaar maakte een studentadviseur die handig was met videobewerking een promofilmpje om de vereniging op de kaart te zetten en meer leden aan te trekken. Zo maken de studentadviseurs goed gebruik van bestaande competenties om nog meer van waarde te kunnen zijn. En over competenties gesproken, binnen dit project werken de studentadviseurs en studentcoördinatoren ook aan hun eigen competenties. Zij doen daarbij zeer relevante werkervaring op in de praktijk met een echte opdrachtgever die echte problemen vanuit de praktijk aandraagt.

Om en nabij januari leveren de studentadviseurs hun eerste adviezen op. Volg JongGras Advies op Facebook om op de hoogte te blijven van het project! Wil je meer weten over JongGras Advies en/of heb je interesse? Stuur een mailtje naar info@jonggrasadvies.nl

Klik hier voor de algemene beschrijving van het project.