Image

Van der Pek Voorleesservice

Ook dit semester gaan de studenten van Springlevend van der Pek verder met de Voorleesservice, waarbij talentontwikkeling van kinderen centraal staat.
Stagiairs Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam  bezoeken iedere week kwetsbare gezinnen in de buurt. Zij lezen voor aan kinderen tussen 4 en 10 jaar die problemen hebben met de Nederlandse taal. Daarnaast geven zij de gezinnen een steuntje in de rug door het voeren van een goed gesprek met de ouders en hen te helpen bij praktische en opvoedkundige problemen. Ook heeft de voorleesservice een signalerende functie en verwijzen zij, wanneer nodig, gezinnen actief door naar verdere hulp en ondersteuning in de buurt. De Voorleesservice wordt aangestuurd door de studenten van het Springlevende Wijk-project, het concept waarbij studenten in de wijk wonen dankzij woningcorporatie Ymere en projecten opzetten en begeleiden als studentcoördinator.