Image

Verbinding van studenten en sportverenigingen

Op woensdag 2 september was de startbijeenkomst van het project van Academie van de Stad waarbij studenten Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) gaan onderzoeken hoe de verbinding tussen besturen van sportverenigingen en studenten het best tot stand kan worden gebracht.
SportService Amsterdam levert vanuit de gemeente advies en ondersteuning aan sport, waarbij de sportvereniging centraal staat. Vanuit die rol signaleert SportService dat veel sportverenigingen in Amsterdam tegen verschillende uitdagingen aan lopen. Er is soms een gebrek aan capaciteit binnen de besturen en sommige besturen bestaan ook alleen uit oudere leden, waardoor het moeilijk kan zijn om jongere leden aan te spreken. SportService is daarom op zoek naar manieren waarop studenten besturen van sportverenigingen kunnen ondersteunen in hun werk.

In principe zou dat aanbod van studenten er moeten zijn: in Amsterdam wonen veel studenten die studies volgen op het gebied van sport. Ook zijn er veel studenten in de stad te vinden die in hun studie leren over besturen, communicatie, marketing of financiën. Deze studenten zijn in potentie waardevolle krachten voor besturen van sportverenigingen: jong, ambitieus en vaak met een frisse blik op de wereld.

In het project van Academie van de Stad gaan studenten van de opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming van de Hogeschool van Amsterdam onderzoeken hoe de vraag van sportverenigingen en het aanbod van studenten op een effectieve manier aan elkaar verbonden kunnen worden. Hiertoe wordt de groep studenten in tweeën gesplitst. De ene groep gaat onderzoeken waar besturen behoefte aan hebben, de andere groep gaat onderzoeken waar studenten behoefte aan hebben. Dit onderzoeken ze door bijvoorbeeld het afnemen van enquêtes en interviews. Na dit onderzoek gaan alle studenten met hun resultaten als input een evenement organiseren, waarbij studenten en besturen van sportverenigingen op creatieve wijze worden samengebracht.

Tijdens de startbijeenkomst wordt al goed gediscussieerd over wat nodig is om studenten bij besturen van sportverenigingen betrokken te krijgen. “Volgens mij is het belangrijk om erachter te komen wat drijfveren voor studenten kunnen zijn om zich in te zetten”, merkt een van de studenten op. Maar niet alleen moeten de studenten willen, ook moet bekeken worden wat vanuit het bestuur nodig is. “Misschien willen zij wel alleen studenten die al een verbinding hebben met de vereniging”, zegt een andere student. Ook kunnen opties als vergoedingen onderzocht kunnen worden, evenals de manier waarop besturen kunnen werven.
 
Genoeg te doen voor de studenten! Ze gaan nu starten met het maken van een plan van aanpak, waarna ze de komende maanden het onderzoek uit zullen voeren. In april 2016 vindt het evenement plaats dat de studenten zullen organiseren.

Lees hier de algemene beschrijving van dit project

 
Discussie over het betrekken van studenten                                     Rond de tafel om de opdracht te bespreken!