Image

Young Professionals starten het Inclusieve Buurtplatform

In Stadsdeel West is het project het Inclusieve Buurtplatform van start gegaan. Drie enthousiaste Young Professionals (studenten en onlangs afgestudeerden) gaan aan de slag om op een creatieve manier buurtbewoners met frustraties, angsten of vragen over diversiteit te betrekken bij het tegengaan van polarisatie.
Omdat polarisatie altijd met meerdere groepen te maken heeft is de uitdaging dus om ook buurtbewoners die wat moeilijker te bereiken zijn toch te betrekken. In De Baarsjes, Westerpark en Bos en Lommer gaan de Young Professionals inventariseren wat er al gedaan wordt tegen polarisatie. Bestaande maatregelen worden meegenomen en waar mogelijk kunnen deze ondersteund en verbeterd worden.

Buurtbewoners en organisaties worden actief betrokken bij het proces, waarbij hun behoeftes centraal staan en waar zij zelf ook een actieve bijdrage aan kunnen leveren. Het stadsdeel vindt de connectie met de buurt erg belangrijk en wil hen actief betrekken bij het vinden van creatieve oplossingen, zodat de aanpak niet allen voor de buurt is, maar ook van de buurt.

De Young Professionals zijn onder andere geselecteerd op creativiteit, zelfstandigheid en enige kennis van Stadsdeel West. Aan motivatie in elk geval geen gebrek! Dat is tevens ook de kracht van dit project, jonge Amsterdammers die zich in gaan zetten voor hun stad. Gaandeweg doen zij ook nog eens zeer relevante praktijkervaring op. Een maatschappelijke bijdrage door Amsterdammers, voor Amsterdammers. Precies wat dit project nodig heeft!