Image

Aan het woord: Pieter Winsemius, Frans Leijnse, Rinda den Besten

Op 13 november vond in Utrecht de conferentie 'Levensecht Leren in Utrecht' plaats in Central Studio's, georganiseerd door Academie van de Stad en Hogeschool Utrecht. Een aantal bijzondere mensen waren daar aan het woord over de verbinding tussen onderwijs en samenleving.
Kik hier voor een verslag van de middag of hier voor een visuele samenvatting.

Klik hier voor de foto's van de conferentie.


Merel Molenkamp van de Academie van de Stad was in gesprek met Pieter Winsemius, oud-minister VROM, lid Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Naar aanleiding van het door hem geschreven rapport 'Vertrouwen in de burger' sprak hij over de verbinding tussen onderwijs en de samenleving.

 Frans Leijnse, hoogleraar-emeritus Onderwijs en Arbeidsmarkt Open Universiteit, oud eerste kamerlid, oud-voorzitter HBO-raad en Lector Kenniscirculatie Hogeschool Utrecht, sprak over zijn visie op de doorstroom naar de arbeidsmarkt, kenniscirculatie en de kracht van het HBO.

Rinda den Besten, wethouder Werk & Inkomen, Jeugd, Sport, Wijk Overvecht en Locoburgemeester Utrecht, sprak in een interviewgesprek met dagvoorzitter Sophie Derkzen over de sociale vraagstukken van Utrecht, knelpunten en ambities voor de toekomst en de mogelijke rol van studenten daarin.