Image

Aanbellen bij je buren

Een goede sociale cohesie in een wijk kan veel doen. Zowel voor de buurt als voor de individuele bewoners. Om de ontmoeting tussen buren en buurtbewoners te bevorderen is op initiatief van een groep bewoners en het buurtbeheer van IJsterk het idee ontstaan voor een aanbelproject.
Projectomschrijving
Aan dit project in  Stadsdeel Westerpark namen vierdejaars studenten van het Instituut voor Sociale en Culturele Beroepen (ISCB) deel. Zij studeerden‘Outreachend Werken’, In het project belden wijkconciërges en studenten bij alle bewoners uit een straat aan en voerden een kort gesprekje. Daarin stelden zij zich voor en nodigden ze de bewoner uit voor een straatbijeenkomst in het weekend, waarbij de hele straat samen een kopje koffie kon drinken. Het doel was om sociale cohesie onder buurtbewoners te bevorderen. En de behoeften en mogelijke problemen van bewoners te signaleren en bewoners door te verwijzen naar het aanbod in de buurt.