Image

Aanbelproject

Hoe signaleer je vroegtijdig problematieken in een buurt? Het aanbelproject onderzocht wat er leeft in de Westerparkbuurt in Amsterdam-West en wil een bijdrage leveren aan de Sociale cohesie in de wijk.
Projectomschrijving
Studenten liepen in Westerpark mee met de wijkconciërges. Belden bij mensen aan om hen te informeren over de functie van buurtbeheer en nodigden bewoners uit voor een kopje koffie met hun straat. Aan de kop van de straat werd een tent opgebouwd waar men elkaar kon ontmoeten en buurtgesprekken tussen bewoners mogelijk werden gemaakt. Studenten in opleiding voor maatschappelijk werk participeerden hierdoor in een zogenaamd ‘achter de voordeur project’, waarmee zij praktijkinzicht kregen in het vroegtijdig signaleren van problematieken. Ook kregen studenten een actiever beeld van de maatschappelijk werker als initiatiefnemer i.p.v. het reactief op 'kantoor' werken.