Image

Academie van de Stad nu officieel in Utrecht

De Academie van de Stad proost op Utrecht bij het van start gaan van de eerste drie projecten!
De Academie van de Stad is officieel gestart in Utrecht. Een mijlpaal voor projectcoördinator Utrecht Sara Geerken, die al in oktober begon met de voorbereidingen voor dit initiatief. Sara ging vanuit de Faculteit Educatie van de Hogeschool Utrecht met verschillende partijen in Utrecht in gesprek over een mogelijke samenwerking. De formule van de Academie van de Stad bleek al snel goed aan te sluiten op de vraagstukken die spelen bij de gemeente Utrecht en de woningcorporaties. Ook vanuit het hoger onderwijs kwam de bevestiging dat de studentprojecten een welkome toevoeging vormen aan de bestaande onderwijscurricula.

De stad Utrecht en de Academie van de Stad kunnen samen veel bereiken. Van de ruim 300.000 inwoners zijn er in Utrecht zo'n 65.000 student. Die groep vertegenwoordigt een aanzienlijk deel van de Utrechtse bevolking en vormt zo een factor van betekenis. Vooral wanneer die studenten een sleutelrol gegeven wordt in de ontwikkeling van de stad door hen, via de Academie van de Stad, te verbinden aan de samenleving. Utrecht is een grote stad met veel verschillende buurten en wijken. Er zijn dan ook veel uitdagingen en maatschappelijke vraagstukken waar studenten van tal van opleidingen aan kunnen bijdragen. Bovendien zijn er in Utrecht verscheidene hoger onderwijsinstellingen waarmee samenwerkingen mogelijk zijn, zoals de Hogeschool Utrecht, de Universiteit Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit voor Humanistiek.

Maar alles op zijn tijd. De eerste drie projecten zijn nu opgezet en dat zijn: Aanpakken Sociaal Isolement Ouderen met studenten Communicatie en Media Design, Allianties in Diversiteit met studenten Digitale Communicatie en Create Your Own Sport met studenten Ecologische Pedagogiek. Klik op de individuele projecten voor meer informatie!

De Academie van de Stad is verguld met de eerste samenwerkingen in Utrecht en zet zich blijvend in voor de waardevolle en verfrissende verbindingen tussen de stad en het hoger onderwijs. Utrecht, proost!

Bekijk ook eens de website van Utrecht: utrecht.academievandestad.nl.