Image

Academie van de Stad start in Den Haag

Academie van de Stad opent haar vestiging in Den Haag in januari 2013.

In januari 2013 start Academie van de Stad haar activiteiten in Den Haag met haar eerste projecten. Vanuit de succesvolle formule Springlevende Wijk, waarbij studenten activiteiten in een buurt organiseren in ruil voor een woning, gaan studenten in de Haagse Schilderwijk een impuls geven aan de buurt en bijdragen aan de ontwikkeling van de bewoners. Hiertoe hebben Haag Wonen en Academie van de Stad onlangs een overeenkomst getekend.

De verwachting is dat er snel meer projecten zullen volgen. Er vinden momenteel gesprekken plaats met de Gemeente Den Haag. Onlangs is door de gemeente besloten extra capaciteit en middelen in te zetten om de Schilderswijk een impuls te geven. Samen wordt er nu gekeken welke best practises Academie van de Stad kan inzetten om daaraan bij te dragen.

We zijn verheugd dat we nu ook in Den Haag aan de slag kunnen. Een stap die past bij ons streven om in alle studentensteden studenten en het hoger onderwijs te verbinden met de samenleving.


Wilfred Fischer (Academie van de Stad) en Quirine Renleo (Wijkteamleider Schilderswijk) ondertekenen 
het samenwerkingsconvenant.