Image

Geslaagde afsluiting in de Waterlandpleinbuurt!

Vorige week sloten een aantal studenten Gezondheidswetenschappen van de Vrije Universiteit en een young professional het onderzoek in de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord af. Zij hebben daar de afgelopen maanden bewoners geïnterviewd om erachter te komen hoe zij hun leefomgeving ervaren en of zij een hulpvraag hebben. Zij gaven een eindpresentatie voor hun leraren, bewoners uit de buurt, de opdrachtgevers vanuit Ymere, Amsterdam Noord en Academie van de Stad in het stadsdeelkantoor.
Voorbereiding
De bijeenkomst wordt afgetrapt door young professional Linde, de junior-coördinator van het project vanuit Academie van de Stad. Zij legt de aanwezigen uit hoe zij er, samen met de studenten, voor heeft gezorgd dat de studenten voldoende voorbereid waren om de straat op te gaan. Zij hebben verschillende trainingen gehad om hun gespreksvaardigheid te oefenen en de sociale kaart van Amsterdam Noord beter te begrijpen. “Uiteindelijk was het de bedoeling dat er 80 interviews werden afgenomen, maar dit zijn er meer geworden, dus het is echt supergoed gegaan!” zegt Linde trots.

De studenten aan het woord
Het woord is aan twee van de studenten. Zij leggen uit hoe zij de buurt hebben ervaren: “de buurt was heel nieuw, er is de afgelopen tijd veel gebouwd en verbouwd. Dat geeft een groot contrast met de omgeving, die meer vervallen oogt. Verder waren de bewoners enorm gastvrij en we voelden ons dan ook erg veilig.”

Irritaties in de Buurt
Tijdens de interviews kwamen een aantal onderwerpen vaak naar voren. Veel bewoners hebben last van zwerfafval en vinden dat er te weinig containers zijn, of dat deze te weinig worden geleegd. Ook vinden zij dat er te weinig sport- en speel faciliteiten zijn in de buurt. “De sportschool is bijvoorbeeld veel te duur”. Aldus een van de bewoners. Dit kan een reden zijn dat er veel jongeren op straat hangen in de buurt. Andere onderwerpen die werden genoemd waren criminaliteit in de buurt en overlast bij de coffeeshop op het plein.

Taalbarrière
Omdat er veel anderstaligen en laaggeletterden in de buurt wonen is de communicatie tussen de bewoners soms lastig. Een bewoner in de zaal beaamt dit. “ Ik kan inmiddels in elke taal gedag zeggen, maar verder kom ik vaak niet met deze buren, dat is wel jammer.” Ook is het voor deze mensen lastig om hulp- en informatiediensten uit de buurt te bereiken, want alle informatie wordt verstrekt in het Nederlands.

Positief over de buurt
Ondanks de kritiek die werd geuit tijdens de interviews waren de bewoners over het algemeen erg positief over de buurt. Ze vinden de faciliteiten in de buurt erg goed, de buurt is goed bereikbaar met het OV en ook is men tevreden met het onderhoud van de woningen.

Posterpresentatie
De studenten hebben zich in tweetallen gericht op een bepaald onderwerp dat speelde onder de bewoners en zij hebben hier speciaal voor deze gelegenheid een poster over gemaakt, met de speerpunten van hun onderzoek erop. De aanwezigen kunnen nu langs de muur met posters lopen om deze te bekijken en de studenten te bevragen over de onderwerpen. Wat voornamelijk uit de posterpresentaties blijkt, is datde taalbarrière een grote rol speelt. Een student merkt op: “er is een missende link. Men wil dat de bewoners die geen Nederlands spreken de taal gaan leren. Maar hier zit nog een stapje voor. Als mensen Nederlands willen leren moeten ze wel weten waar ze hiervoor terecht kunnen. Maar zelfs de informatie over taallessen in de buurt zijn in het Nederlands!”. Ook bij de omliggende scholen is de taal een probleem. “Het niveau op school is vaak laag omdat veel kinderen een taalachterstand hebben. Hier wordt op gefocust en andere dingen worden zodoende een beetje vergeten.” Aldus een student.

De aanwezigen gaan weer zitten en er wordt gevraagd aan het publiek wat zij ervan vonden. “We hebben hier wel wat te pakken geloof ik!” roept een van de opdrachtgevers enthousiast. Een leraar noemt het onderzoek van de studenten een eyeopener. De bewoners zijn ook tevreden: ze zijn blij dat er aan deze dingen wat gedaan gaat worden.