Image

Achter de voordeur op de Waterlandpleinbuurt

Een Young Professional onderzoekt samen met een team studenten hoe bewoners van de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord hun leefomgeving ervaren en of zij een hulpvraag hebben.
Afgelopen jaar is er een onderzoek uitgevoerd naar de buurttevredenheid van de bewoners rondom de Waterlandpleinbuurt in Amsterdam Noord. Hiermee heeft Ymere een duidelijk beeld gekregen van wat bewoners van de buurt vinden. Wat nu nog ontbreekt is het inzicht in de thuissituatie van de huurders.

Om hier meer zicht op de krijgen willen Ymere en Stadsdeel Noord in samenwerking met Academie van de Stad een onderzoek opzetten waarbij een team van Young Professionals en studenten in gesprek gaan met de bewoners om erachter te komen of er een hulpvraag is en of mensen iets willen en kunnen doen voor hun buurt/buren. De focus ligt hierbij op het maken van contact en zo meer te weten te komen van de huishoudens, zodat ze uiteindelijk kunnen worden geholpen bij het vinden van oplossingen en –met inzet van partners- stappen kunnen maken richting zelfredzaamheid.

Een team studenten zal bij de bewoners op bezoek gaan, waarbij er niet alleen een paar vragen aan de deur worden gesteld, maar er echte gesprekken worden gevoerd in het huis van de bewoner. Op deze manier is er meer tijd en mogelijkheid om door te vragen. Vervolgens zal de Young Professional aan de slag gaan met het analyseren van de resultaten en de bewoners doorverwijzen naar de juiste instanties om de hulpvraag op te lossen.