Image

Andreaspenning voor oprichter Wilfred Fischer

Afgelopen vrijdag 31 januari overhandigde wethouder en locoburgemeester Eric Wiebes de Andreaspenning aan Wilfred Fischer, oprichter en aanjager van Academie van de Stad. Het college van burgemeester en wethouders besloot de gemeentelijke onderscheiding aan hem uit te reiken vanwege zijn tomeloze inzet voor de stad, haar bewoners en haar studenten.
Vrijdagmiddag 31 januari werd Wilfred Fischer, oprichter en aanjager Academie van de Stad, verrast door wethouder en locoburgemeester Eric Wiebes met een gemeentelijke onderscheiding. De gemeente Amsterdam maakte de beslissing de Andreaspenning aan Wilfred Fischer te geven als blijk van waardering voor zijn inzet en resultaten voor de stad Amsterdam en haar studenten. Daarnaast is de penning een aanmoediging om ook de uitdagingen die nog op zijn pad komen te blijven overwinnen.

In 2008 richtte Wilfred Fischer, medewerker van de HvA, ideële stichting en sociale onderneming Academie van de Stad op vanuit de gedachte: wat zou het mooi zijn als de honderdduizend studenten die de stad Amsterdam rijk is systematisch bijdragen aan de achthonderdduizend inwoners. Daar wordt de stad beter van en studenten leren van de maatschappelijke ervaring, in échte opdrachten, met échte opdrachtgevers. De studenten zien wat er speelt in de stad en worden zich bewust van wat zij als burger kunnen betekenen voor de samenleving.
Met het team van Academie van de Stad zoekt Wilfred Fischer naar sociaal-maatschappelijke opdrachten van stadspartners die hij koppelt aan studenten.  Zo gaan studenten aan de slag met vraagstukken die spelen in de stad en komen op die manier in contact met Amsterdamse buurten en bewoners waar ze anders wellicht nooit mee in contact zouden komen. Tegelijkertijd dragen de studenten bij aan buurten en wijken van de stad, zorgen voor ontmoetingen en geven bewoners vertrouwen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft om bovenstaande redenen besloten tot het uitreiken van de Andreaspenning aan Wilfred Fischer. Blij en trots nam hij die in ontvangst!

Klik hier voor het nieuwsbericht van de HvA