Image

Avonturenburen Columbus

In het kader van Springlevend Columbus, waarbij studenten in de buurt zijn komen wonen en er projecten organiseren als studentcoƶrdinator, wordt er wekelijks een activiteit georganiseerd voor kinderen van 8 tot en met 11 jaar.
Deze activiteiten zijn educatief, maar heeft een tweeledig karakter. In het eerste gedeelte van de activiteit krijgen de kinderen uit de Columbusbuurt specifiek hulp bij het lezen en  het verder ontwikkelen van hun beheersing van de Nederlandse taal. De studentcoördinatoren gaan door middel van voorlezen en taalspellen met de kinderen aan de slag. Tijdens het tweede gedeelte van de activiteit gaan de kinderen de buurt in om meer over te leren.

Bij deze activiteit worden zij bewust gemaakt van hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Uitgerust in tenue met petje zullen de kinderen hun taak uiterst serieus nemen. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag.