Image

Beleef de Straat

Een project waar creatief lesmateriaal werd ontwikkeld over zwerfafval.
Met een film & te downloaden lesmateriaal.


Projectomschrijving
Om de wijken in Amsterdam-West leefbaarder te maken, ontwikkelden PABO-studenten met Woningstichting Rochdale lesmateriaal over 'zwerfafval' en ‘een schone wijk’. Kinderen in het basis- en  voortgezet onderwijs maakten zo op creatieve wijze kennis met het begrip zwerfafval. Het lesmateriaal is ontwikkeld in de vorm van een spel, een knutselpakket of een quiz en gaat onder andere over verschillende soorten afval, schoonmaakacties, recycling en hoe je anderen in je wijk kunt aanspreken op het op straat gooien van afval.  
Aan het ontwikkelen van het lesmateriaal gingen brainstormsessies en wijkonderzoeken vooraf. Volgens de studenten is de bewustwording van de nadelige gevolgen van zwerfafval een eerste stap tot een schonere wijk. Een deelneemster vertelt: "Ik denk dat toen ik jong was en me nog niet zo bewust was van het effect, dat ik me zelf ook schuldig heb gemaakt aan zwerfafval".
Met de resultaten kan nu voorlichting gegeven worden over zwerfvuil en over hoe men zelf een bijdrage kan leveren aan een leefbare buurt. Het lesmateriaal gaat niet alleen op scholen worden gebruikt maar zal ook daarbuiten worden ingezet. 

Download hier
het lesmateriaal, dat beschikbaar is gesteld door Woningstichting Rochdale.    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                               
Bekijk ook de film over dit project: