Image

Bestaansrecht Buurthuis Zuidoost

Zes studenten van de HvA hebben in opdracht van woningcorporatie De Alliantie onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van een Buurtcentrum in Zuidoost.

Dit buurtcentrum in de Venserpolder heeft als doelstelling om de participatie en sociale cohesie in de wijk te verbeteren, maar het heeft de laatste jaren te kampen met teruglopende gebruikersaantallen. Nu was het de afgelopen maanden aan de studenten om onderzoek te doen naar de wensen en behoeften van de buurtbewoners omtrent het buurthuis. Waarom maken ze er nu wel of juist geen gebruik van? En vooral, voor welke doeleinden en activiteiten zouden zij ernaartoe komen?

De resultaten van dit onderzoek presenteerden de studenten natuurlijk in de Venserpolder voor geïnteresseerden van de verschillende woningcorporaties die bij het buurthuis betrokken zijn. De studenten hebben voor hun onderzoek interviews afgenomen in de omgeving van ’t buurthuis, huis aan huis en bij het nabijgelegen winkelcentrum. In deze interviews hebben ze de buurtbewoners onder andere gevraagd of ze het buurthuis kennen en wel eens hebben bezocht.  Het was opvallend dat er een ruim aantal onder de geïnterviewden waren die het buurthuis nog niet kenden, maar wel graag zouden willen bezoeken als de activiteiten meer zouden aansluiten bij hun behoeften. 

Populaire potentiële activiteiten onder de geïnterviewden waren activiteiten voor jongeren en creatieve activiteiten. Er waren ook geïnterviewden die het buurthuis als informatiepunt ingericht zouden willen zien. Ook zouden veel buurtbewoners de ruimte graag huren wanneer er een feestje of bijeenkomst is. Zoals de studenten zelf aangaven is  het buurthuis helaas gebonden aan een aantal randvoorwaarden, de ruimte mag niet verhuurd worden en er mogen geen activiteiten voor jongeren plaatsvinden. Dit heeft onder andere te maken met geluidsoverlast.  Een van de aanwezigen vroeg zich hierop af wat er nou voor sprake van geluidsoverlast zou zijn bij een verjaardag van een 80 jarige buurtbewoonster. Nou, als hij daar benieuwd naar was moest hij maar eens langs komen bij de 80e verjaardag van een Surinaamse buurtbewoonster. Dan zou het hem wel duidelijk worden! 

De studenten concludeerden de presentatie met de duidelijke overtuiging dat het buurthuis in Zuidoost wel degelijk bestaansrecht heeft. Onder de geïnterviewden was er behoefte aan een buurtcentrum met interessante activiteiten. Omdat deze conclusie nog niet overeenkomt met de realiteit presenteerden de studenten de aanwezigen ook zes aanbevelingen waarmee het buurthuis opnieuw op de kaart gezet zou kunnen worden. De belangrijkste was om het activiteitenaanbod op te stellen vanuit de behoefte uit de buurt en, wanneer het kan, in samenwerking met de buurt. Een andere aanbeveling was om het buurthuis en de mogelijkheid om er zelf activiteiten te organiseren duidelijk naar de buurt te communiceren. Het buurthuis moet een toegankelijke en actieve uitstraling krijgen.

Uit de reacties uit de zaal bleek na de presentatie dat het onderzoek en de conclusie zeer welkom was. Het buurthuis heeft inderdaad bestaansrecht! Nu is de volgende stap om er weer een actief centrum van en voor de buurt te maken. Om erachter te komen wat de buurt wil doen ontstond gelijk het eerste idee om een grote banner op de voorkant te hangen waarop mensen worden opgeroepen om hun ideeën voor activiteiten te delen. Een goed begin.

Aan het einde van de presentatie blikten de studenten nog terug op het onderzoeksproces. Zij kenden elkaar nog niet voordat ze samen aan deze opdracht begonnen, maar door de hechte samenwerking, vele brainstormsessies en duo interviews hebben ze veel van elkaar en van het onderzoek doen geleerd. Nu is het voor alle zes tijd om af te studeren en dan zelf aan het werk te gaan!