Image

Bezuiniging: hoe springen we bij?

Door de bezuiniging op de AWBZ-pakketmaatregel verliezen bewoners in kwetsbare doelgroepen hun indicatie voor aanvullende begeleiding. Hoe springen we bij?
Projectomschrijving
Door het verliezen van hun indicatie voor aanvullende begeleiding kunnen sommige ouderen in de toekomst bijvoorbeeld niet meer worden begeleid naar de dagbesteding en sommige mensen met psychosociale problemen dreigen begeleiding mis te lopen bij uitstapjes.

De gevolgen en effecten van deze bezuiniging zijn nog onvoldoende in beeld. Wat betekent het voor mensen met een beperking om niet langer aanspraak te kunnen maken op participatiebegeleiding? Wat mist deze groep dan vooral? Zou dit op de een of andere manier anders ingevuld kunnen worden?  Een groep studenten gaan op zoek naar de antwoorden op deze vragen door portretten en verhalen van de doelgroep te verzamelen.