Image

Beleid brandveiligheid woningcorporaties

Studenten gaan in de kaart brengen welk brandveiligheidsbeleid de woningcorporaties voeren en welke bijdrage zij kunnen leveren als het gaat om Brandveilig Leven.
Woningbouwcorporaties beschikken in onze regio over 75% van de woningmarkt. Daarnaast bezitten zij een onbekend aantal panden van zorginstellingen. De Brandweer weet dat brandveiligheid bij deze organisaties op de agenda staat, maar in het licht van het programma Brandveilig Leven (gericht op de preventie van brand), is de informatie over dit beleid en de uitvoeringspraktijk niet optimaal gedeeld. De studenten gaan hier onderzoek naar doen.