Image

Bruggen Bouwen Landlust

In het kader van Springlevend Landlust doen twee studentcoƶrdinatoren onderzoek naar de onderlinge verbinding en uitwisseling tussen de verschillende gemeenschappen in Landlust.
De studentcoördinatoren zijn dit onderzoek gestart vanuit de observatie dat er in Landlust veel georganiseerd wordt, voor en door veel verschillende groepen. Tijdens het vooronderzoek viel het de studenten op dat er in Landlust gebruik wordt gemaakt van veel verschillende communicatiekanalen en media. Bewoners zijn daardoor vaak niet van activiteiten op de hoogte. Hierdoor is er ook minder stimulans tot uitwisseling en participatie. Vanuit deze probleemstelling is een project opgestart waarbij een multimediaal product wordt ontwikkeld waarop alle aanbieders van activiteiten zich kunnen aansluiten. Zo kan gerichte communicatie ontstaan van deze organisaties naar de bewoners.