Image

Burgerbewustzijn sleutel tot leefbare steden

Het eerste weekend van oktober is de Academie van de Stad afgereisd naar Italië om inzichten uit te wisselen over onderwijs in burgerschap op een Europese conferentie.
De Academie van de Stad heeft zich inhoudelijk verdiept in haar gedachtegoed op de Europese conferentie ‘Cities and Urban Spaces; Chances for Cultural and Citizenship Education’. Met als thema het opleiden van stedelijke inwoners tot actieve en betrokken burgers is de Academie op zoek gegaan naar een antwoord op de vraag: hoe maak je stedelijke bewoners actief? In het inspirerende Trieste in Italië, waar het congres gehouden werd, ging de Academie hierover in gesprek met verschillende organisaties uit het veld. Conclusie: de algemene boodschap op de conferentie sluit volledig aan bij de missie van de Academie van de Stad. 

In Italië werd nogmaals duidelijk dat stedelijke gebieden de toekomst zijn. Over twintig jaar wordt verwacht dat al tweederde van de gehele wereldpopulatie in steden leeft. Tegelijkertijd worden ook de stedelijke uitdagingen groter en groeit daardoor de behoefte aan betrokken en participerende bewoners. Het lot van de stad ligt in handen van haar inwoners. Om in te spelen op deze ontwikkeling is het belangrijk dat burgers in brede zin wordt geleerd wat het betekent om een goede burger te zijn. Tijdens de conferentie kwam naar voren dat je al een goede burger kunt zijn door je betrokken op te stellen naar je directe leefomgeving. Gewoon door in je buurt mee te denken en te helpen. Dit kan op heel veel manieren en op heel veel gebieden, van integratie en sociale cohesie tot fysieke vraagstukken en veiligheid. Om huidige en toekomstige inwoners van steden hiervan bewust te maken, is het van belang dat zowel via formele als informele educatie kanalen burgerschapscompetenties worden aangeleerd.

De uitkomsten van de conferentie versterken het gedachtegoed achter de Academie van de Stad en benadrukken het belang dat studenten deelnemen in, bijdragen aan en leren van de stedelijke praktijk en uitdagingen! Zie voor de missie van de Academie 'over ons'.Wilt u meer lezen over de conferentie? Kijk dan ook op www.nece.eu.