Image

BuurtBikkels Hoptille

In het kader van de Springlevende Wijk houden de studenten die wonen in de H-buurt zich bezig met de talentontwikkeling van kinderen. Dit doen zij door middel van het project BuurtBikkels.
Bij BuurtBikkels worden kinderen 'opgeleid' tot BuurtBikkel eerste klas. In deze functie worden de kinderen bewust gemaakt van de leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijk te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt. Bewoners staan ook positiever tegenover deze kinderen: de ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks plaatsvindt wordt daarmee positiever en proactiever. Aan het einde van de reeks bijeenkomsten ontvangen de kinderen een BuurtBikkeldiploma, waarop staat dat zij BuurtBikkel van de eerste klas zijn.