Image

Buurtbikkels Rudolf Diesel 2

In het kader van Springlevend Rudolf Diesel start het team ook dit semester met het succesvolle project BuurtBikkels.
Circa vijftien kinderen worden 'opgeleid' tot BuurtBikkel eerste klasse. In deze functie worden zij bewust gemaakt van hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Uitgerust in tenue met petje zullen de kinderen hun taak uiterst serieus nemen. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. De ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks vluchtig plaatsvindt wordt daarmee positiever en proactiever. Aan het einde van de reeks samenkomsten ontvangen zij een BuurtBikkeldiploma waarop staat dat zij BuurtBikkel van de eerste klas zijn. Studenten van Springlevend Rudolf Diesel verzorgen de begeleiding van de BuurtBikkels.