Image

BuurtBikkels / Straatportiers van der Pek 3

In het kader van Springlevend van der Pek starten de studenten van Academie van de Stad die wonen in de Van der Pekbuurt (Amsterdam-Noord) weer met het succesvolle project BuurtBikkels/Straatportiers.
Dit semester gaat het succesvolle project BuurtBikkels/Straatportiers weer van start. De jonge kinderen worden 'opgeleid' tot Straatportier eerste klas en de wat oudere kinderen tot BuurtBikkel eerste klas. In deze functie worden de kinderen bewust gemaakt van hun leefomgeving, het eigen sociale spel en de verstandhouding met bewoners. Uitgerust in tenue met petje zullen de kinderen hun taak uiterst serieus nemen. Door kinderen een grote doch speelse verantwoordelijkheid te geven voor hun eigen leef- en speelomgeving, zetten zij in de praktijk hun beste beentje voor en worden zij aanspreekbaar op hun gedrag. Andersom zorgt deze aanpak voor minder overlast voor de buurt en staan bewoners positiever tegenover deze kinderen. De ontmoeting die tussen kind en volwassene dagelijks vluchtig plaatsvindt wordt daarmee positiever en proactiever. Aan het einde van de reeks samenkomsten ontvangen zij een BuurtBikkel- of Straatportierdiploma waarop staat dat zij BuurtBikkel/Straatportier van de eerste klas zijn.