Image

Buurtvoorlichters Van der Pek

In de Van der Pek buurt worden veel dingen georganiseerd ten behoeve van de bewoners. Helaas is niet iedereen op de hoogte van deze activiteiten. De Buurtvoorlichters gaan hier verandering in brengen!
De Buurtvoorlichters bestaan uit een groep enthousiaste dames dier zeer actief zijn in de buurt. Zij zijn  goed geïnformeerd over wat er allemaal speelt in de wijk. Elke vrijdag komen zij bij elkaar om hier kennis over uit te wisselen. Door middel van trainingen en begeleiding vanuit Springlevend Van der Pek, leren zij manieren om deze informatie aan zoveel mogelijk mensen in de buurt over te dragen.