Image

Civil Society Landlust 3

In het kader van Springlevend Landlust, het project waarbij studenten wonen in de buurt en er relevante projecten opzetten, hebben studenten een ontmoetingsruimte voor ouderen ontwikkeld. Komend semester zetten ze dit initiatief voor de derde keer voort.
Projectomschrijving 
In de buurt Landlust in Bos en Lommer (Amsterdam-West) is een ruimte beschikbaar waar een ontmoetingsplek voor ouderen is gekomen. Hier kunnen oudere bewoners van de buurt samenkomen om elkaar beter te leren kennen, een kopje koffie te drinken of een spelletje te spelen. De studenten die aan dit project meewerken hebben deze ontmoetingsruimte opgezet en zorgen er nu voor dat dit ook een bekende plek bij ouderen wordt. Bovendien gaan ze speciale samenkomsten organiseren om de ontmoetingsplek in de buurt te stimuleren.

Dit project is in samenwerking met woningcorporatie Ymere van start gegaan.