Image

Communicatie met bewoners: adequaat of plank mis?

Hoe bereik je de verschillende doelgroepen in een stadsdeel? Welke middelen kun je hiervoor het beste inzetten?

Veel mensen zijn onvoldoende op de hoogte van de voorzieningen in hun wijk. Dat werpt de vraag op of de huidige communicatielijnen (zoals een stadsdeelgids, websites, folders) wel geschikt zijn. Kan een folder de informatie overbrengen of is het beter om direct met bewoners te communiceren, in een aanbelproject bijvoorbeeld? 

Zes vierdejaars studenten onderzoeken of de huidige communicatie adequaat is, en zo nee, welke communicatiemiddelen er beter voor de verschillende doelgroepen ingezet kunnen worden.