Image

De Academie brengt lessen in beeld

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer brengt een wijkbezoek: breng de lessen in beeld!
Op maandag 13 september 2010 bezocht de secretaris-generaal van VROM Hans van der Vlist de Kolenkitbuurt in Amsterdam-West waar onder andere de Academie van de Stad een presentatie heeft gegeven. Deze buurt was een tijd de slechtste buurt van Nederland. Nu gaat het een stuk beter: de bewoners zijn positiever over hun buurt, het aantal vroegtijdig schoolverlaters ligt rond het stedelijk gemiddelde en de buurt is veiliger.

Ook de Academie van de Stad draagt een steentje bij aan de vooruitgang van de Kolenkitbuurt. Met het project De Beste School heeft de Academie pabostudenten ingezet om van zwakke scholen op het scholeneiland in de Kolenkitbuurt de beste school te maken door zich te verdiepen in drie deelprojecten: hoogbegaafde kinderen, huiswerkbegeleiding en handelingsgericht werken. Van der Vlist begon zijn wijkbezoek op het scholeneiland om te horen over dit project. Daar gaf projectcoördinator Merel Molenkamp een uitleg over de resultaten van de Academie van de Stad en pabostudentes Katja en Paula vertelden over het deelproject hoogbegaafde kinderen. Ze ontwikkelden instrumenten waarmee leerkrachten deze leerlingen kunnen stimuleren. Zelf hebben de leerkrachten van de zwakkere scholen in de aandachtswijken geen tijd om uit te vinden wat zij nodig hebben.

Het project De beste School krijgt het komende semester een vervolg om die instrumenten verder te ontwikkelen en toe te passen op meerdere basisscholen.