Image

De schatten van REM eiland

Voormalig Amsterdams televisie- en radioplatform en meetpost het REM-eiland is aangekocht door de Principaal, projectontwikkelaar van woningcorporatie De Key. De afdeling Maatschappelijk Ontwikkeling van De Key is verantwoordelijk voor de conceptuele ontwikkeling van de bestemming. De bovenste twee verdieping krijgen een horecabestemming. De onderste (eerste) verdieping moet locatie bieden aan een creatief media-achtig centrum dat een maatschappelijke functie heeft.

Projectomschrijving
Het REM-Eiland komt in de Stadshaven Minerva (de voormalige Houthavens) te liggen. Een scharnierpunt tussen wonen en werken. Dit stukje Amsterdam verandert langzaam van historisch havengebied tot veelzijdig bedrijventerrein met kavels van 1000 tot 5000 vierkante meter. Haven Amsterdam biedt ondernemers de ruimte om naast onorthodoxe gebouwen ook werkruimten te creëren voor creatieve, ambachtelijke bedrijven en kleinschalige productiebedrijven die zich willen vestigen in panden naar eigen ontwerp op eigen grond. Stadhaven Minerva is voor ondernemers die de synergie willen ervaren van samen op een unieke plek produceren en creëren. Qua architectuur en vormgeving krijgen uiteenlopende ontwerpen een kans.

Studenten van de minor 'creativiteit en innovatie' van de HES hebben meegewerkt aan de conceptuele ontwikkeling van de eerste verdieping. Ze hebben een plan van aanpak opgesteld, deze met de opdrachtgever definitief gemaakt, de stakeholders in kaart gebracht, een aantal creatieve sessies georganiseerd, uitgevoerd en begeleid en ten slotte verslag gelegd en aanbevelingen gedaan. Het eindresultaat van het project was een idee / concept voor de eerste verdieping. Daarnaast werden ook de alternatieve mogelijke bestemmingen in kaart gebracht.

Youtube, 22 juli 2009:
Het REM-eiland krijgt in het voorjaar van 2010 een plek in het Amsterdamse IJ, aan de Haparandadam. Dit gebied zal de komende jaren ontwikkeld worden naar een woongebied vol leven en bedrijvigheid. Het REM-eiland moet er aan bijdragen om het gebied tijdens de herontwikkeling levendig te houden. Het eiland krijgt een maatschappelijke- en een horecafunctie. Het mediamonument is een volledig stalen constructie en een vernuftig stukje ingenieurskunst. Hoewel gebouwd als media-eiland, was het ook het eerste prototype van een booreiland. Het kan gerekend worden tot Nederlands industrieel en cultureel erfgoed.

Na de verbouwing telt het REM-eiland drie verdiepingen. Het ontwerp voor deze verbouwing is gemaakt door concrete architectural associates.

De Key heeft studenten van de Academie van de Stad gevraagd om mee te denken voor een maatschappelijke invulling van het eerste dek. Het idee om op de eerste verdieping een link te leggen met de oorspronkelijke mediafunctie van het REM-eiland is overgenomen. De ambitie is om er een radiostudio/mediaopleiding te realiseren. Door het ontwerp van glas zien bezoekers hoe studenten leren radio te maken.