Image

De Vogelbuurt promoot groeten op straat!

Student Roxy uit Springlevend Vogelbuurt in Amsterdam Noord start samen met andere buurtbewoners een campagne om elkaar groeten op straat te promoten.
'Groeten is een typisch Amsterdam Noordse gewoonte die bewoners verbindt en bijdraagt aan een sfeer van vertrouwen'
 
Amsterdam Noord groeit snel en wordt sinds kort overspoeld door vele nieuwe bewoners  uit andere delen van de stad en regio. Door de snelheid van de ontwikkelingen ontstaat er steeds vaker frictie tussen oude en nieuwe bewoners. Op de diverse buurtfacebookgroepen wordt er flink op los gediscussieerd en wordt een kloof zichtbaar tussen nieuwe Noordelingen die allerlei initiatieven willen ontwikkelen en oud Noordelingen die zich daarin niet gehoord of overruled voelen. 
 
Oud Noordelingen, gewend aan een sterke sociale dorpscultuur, hebben moeite met de wat individualistische houding van nieuwe bewoners die geen rekening houden met de ervaring en gewoontes van 'oud Noord'. Andersom voelen nieuwe bewoners met al hun goede bedoelingen en mooie initiatieven zich soms niet welkom in hun nieuwe buurt in Noord. Om deze kloof te overbruggen hebben oude en nieuwe bewoners van de Vogelbuurt, de oudste en nu meest populaire volksbuurt van Noord, samen iets bedacht dat positief kan bijdragen aan verbinding tussen de diverse mensen.
 
In de Vogelbuurt is men trots op haar oude sociale waarden. Men kent elkaar, men zorgt voor elkaar, maakt een praatje op straat en heel belangrijk: men groet elkaar nog! Juist deze warme traditionele gewoonte biedt kansen om oud en nieuw te verbinden, volgens zowel oud bewoners en oprichters van verbindend platform de Vogelburen Latifa Frifa (32) en Janine Westerveld (49), Floor Hallema (44) als nieuwe bewoonster en student Roxy Lute (26) van het project de Springlevende Wijk van Academie van de Stad. Samen met andere bewoners maakten ze posters en ansichtkaarten waarop vrolijk groetende buurtbewoners staan en de vraag wordt gesteld '#hoe groet jij?'. Roxy Lute: 'We vonden dit een kleurrijke en positieve manier om nog meer buurtbewoners te stimuleren elkaar te groeten!'
 
Het doel is om aandacht te vragen voor deze goede traditionele volksbuurt gewoonte en te promoten onder nieuwe bewoners en, als het even kan, ook bewoners in andere stadsdelen ermee te inspireren. Roxy: 'Toen ik hier kwam wonen viel deze goede gewoonte mij meteen op en het gaf mij een welkom gevoel. Ik wilde hiermee iets doen. Het gaat mij er mij met deze actie om dat begroette mensen zich gezien voelen. Dat draagt bij aan vertrouwen en gevoelens van veiligheid'. Latifa, geboren en getogen Vogelbuurtster: 'Door elkaar te groeten krijg je een verbinding en krijg je een vertrouwd gevoel, dat is typisch Vogelbuurts en dat maakt onze buurt van oudsher zo gezellig, iedereen kent elkaar.' Janine: 'Groeten betekent voor mij ook er een beetje voor elkaar zijn, door elkaar te zien' 
 
De posters en ansichtkaarten worden zowel in de wijk zelf als via de Facebook pagina's 'Vogelburen' en Springlevend Noord' verspreid en hopen viraal te gaan in heel Amsterdam.