Image

De Voorleesservice op landelijke televisie

De Voorleesservice aan de Tugelawegblokken is positief in beeld gebracht door het programma Nederland Helpt. Bekijk hier de uitzending!

Op 7 april kwam voor het eerst een project van de Academie van de Stad op landelijke televisie! En wel de Voorleesservice, een project waarbij studenten voorlezen aan kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal uit de Transvaalbuurt. Dit doen zij in een buurtcentrum door middel van een inloopservice en bij families thuis. Zo proberen zij de kinderen te helpen die taalachterstand in te halen en tevens een voorleesritueel te creëren samen met de ouders. Het project is een onderdeel van het zogenaamde projectconcept Springlevende Wijk, waarbij studenten wonen in een wijk met huurkorting en/of-voorrang en er maatschappelijke projecten opzetten. Doordat de studenten wonen in de wijk en veel contact hebben met buurtbewoners weten ze waar behoefte aan is en kunnen zij relevante projecten initiëren. De Academie van de Stad begeleidt de studenten die op hun beurt andere studenten begeleiden in de projecten als studentcoördinatoren.  

In de reportage leer je studente Anna Top kennen, een van de studenten die actief is in de Tugelablokken. Zij coördineert de Voorleesservice in het  buurtcentrum en het voorlezen bij families thuis, waaronder de familie van Omar (9) en Maryam (11).

Bekijk het hier zelf!

In de Transvaalbuurt is in samenwerking met woningcorporatie Ymere een Springlevende Wijk gestart, omdat de huizenblokken aan de Tugelaweg de komende jaren worden aangepakt. Bij dit soort grootschalige sloop- en renovatieprojecten kan de leefbaarheid in de buurt onder druk komen te staan. De aanwezige studentprojecten zorgen ervoor dat de leefbaarheid gewaarborgd blijft en de buurt zelfs springlevend wordt. Ook in de Van der Pekbuurt in Noord, in Landlust in West en in de SuHa-buurt in Nieuw-West is begin 2011 een Springlevende Wijk gestart.