Image

De Vrijwilliger Centraal: Netwerkbijeenkomst Post-Oost

Op donderdag 16 februari kwamen bijna 30 mensen van ruim 20 organisaties bij elkaar in Post-Oost om kennis uit te wisselen over werken met vrijwilligers. Deze netwerkbijeenkomst is geïnitieerd door het Profi-leerbureau van Academie van de Stad. Doel hierbij was professionele en vrijwilligersorganisaties van elkaar te laten leren, door ervaringen en inzichten te delen binnen bepaalde thema’s: werving, waardering en financiering. Het was een avond vol optimisme en goede inzichten.
De avond was ingedeeld aan de hand van drie casussen. Elke casus werd besproken in groepen die werden samengesteld uit zowel professionele- als vrijwilligersorganisaties. Vervolgens werd de casus centraal besproken. Op basis van de input die op de avond is geleverd kan gesteld worden dat er een wederzijdse versterking heeft plaatsgevonden tussen formele en informele partijen en praktijk aan beleid is gekoppeld!

Het Profileerbureau is een Young Professional-project van Academie van de Stad in opdracht van de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Oost. Studenten en recent afgestudeerden ondersteunen bij de hulpvragen van buurtorganisaties in Stadsdeel Oost. De hulpvragen worden vervolgens ook actief aangepakt, waarmee een professionaliseringslag gemaakt wordt door de organisaties en de gemeente wordt ontlast. Lees hier de algemene beschrijving van dit project.
Foto's: Twan Zijlstra