Image

Denktank Wijkverbetering

Welke verbeteringen zijn in een wijk nodig zodat mensen zich er veilig en vrolijk voelen? Studenten leverden hypothesen, onderzochten in hoeverre deze kloppen en gaven aanbevelingen ter verbetering van de wijk.
Projectomschrijving
Studenten deden onderzoek en kwamen met aanbevelingen om bewonersbetrokkenheid te stimuleren en actief burgerschap te bevorderen. Het is altijd een uitdaging bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij hun buurt, waardoor zich een hechte gemeenschap kan vormen die de leefbaarheid bevorderd. In de ene buurt lukt dat beter dan de andere. Soms blijken maatregelen die in de ene buurt wel werken, in een andere buurt niet tot de gewenste resultaten te leiden. De studenten onderzochten aan de hand van een aantal hypothesen waaraan dit zou kunnen liggen en deden aanbevelingen voor mogelijke oplossingen.

In het kader van een mastermodule gingen studenten in 4 groepen onderzoek doen naar mogelijke verklarende factoren. De groepen richtten hun onderzoek op respectievelijk de bewoners, de woningcorporaties, de betrokken welzijnsprofessionals en de stadsdeelorganisatie. Ze onderzochten de verbanden en kwamen tot mogelijkheden ter verbetering van de bewonersbetrokkenheid in de wijk.