Image

Doelgroepenvervoer, van A naar B

Dit semester doen wij drie projecten omtrent het programma 'Doelgroepenvervoer, van A naar B' van de gemeente Amsterdam. Een mooie manier voor de gemeente om de expertise van verschillende groepen studenten van de VU en HvA in te zetten. Lees er in dit artikel meer over!
Veel mensen die op dit moment niet in staat zijn zelfstandig of met het OV te reizen, kunnen gebruikmaken van Doelgroepenvervoer. Met behulp van verschillende aanbieders wordt deze mensen een mogelijkheid geboden om toch te kunnen reizen. Op dit moment is het huidige aanbod een veelvoud aan aanbieders, regelingen en aanbestedingen en dit sluit niet goed aan op de behoefte van de gebruiker. Vanuit de ambitie om het doelgroepenvervoer in de toekomst vraaggestuurd te organiseren heeft de gemeente Amsterdam het programma ‘Doelgroepenvervoer, van A naar B’ opgezet. Op deze manier streeft de gemeente ernaar om het doelgroepenvervoer efficiënter, effectiever en meer klantgericht te organiseren waarin de behoefte van de gebruiker centraal staat.

Vanuit het programma ‘Doelgroepenvervoer, van A naar B’ heeft de gemeente Amsterdam Academie van de Stad gevraagd om drie projecten met studenten op te zetten. Eén project wordt op dit moment uitgevoerd door studenten Bestuur & Organisatiewetenschappen van de VU. Zij zijn bezig met een maatschappelijke kosten- en baten analyse van het programma om iets te kunnen zeggen over wat de nieuwe aanpak nu eigenlijk oplevert voor de stad en de gebruiker. Het tweede project wordt uitgevoerd door studenten Communicatie van de HvA. Zij brengen de verschillende doelgroepen in kaart en ontwikkelen een gerichte communicatieaanpak die past bij de in kaart gebrachte doelgroepen. Het derde en tevens laatste project is opgezet met studenten van de minor Creatie & Beeldtaal, ook van de HvA. Zij gaan aan de slag met het creëren van een visuele communicatiecampagne om het doelgroepenvervoer onder de aandacht te brengen bij potentiële gebruikers.

Halverwege juni lopen de eerste projecten af en presenteren de studenten hun bevindingen aan de gemeente. De drie projecten samen zijn een mooie manier voor de gemeente om de expertise van de verschillende groepen studenten in te zetten en tegelijkertijd leren de studenten hoe zij hun kennis kunnen inzetten om de mobiliteit van veel Amsterdammers te vergroten.

Bekijk ook onderstaande film van de gemeente Amsterdam voor meer informatie over het programma Doelgroepenvervoer.

Doelgroepenvervoer from Gemeente Amsterdam on Vimeo.