Image

Een flitsende start voor JongGras Advies

Twee maanden geleden is het project JongGras Advies van start gegaan. Bij dit project geven studenten advies aan sportverenigingen in Amsterdam. Ze inventariseren de behoeftes van sportverenigingen, variërend van fondsen- en ledenwerving of een gezonde kantine tot een nieuw logo of een communicatieplan, en geven vervolgens een passend advies. Hiermee dragen studenten bij aan de professionalisering van sportverenigingen in Amsterdam.
Een team van tweedejaars studenten gaan in het kader van hun stage als adviseurs aan de slag voor de sportverenigingen. Twee ouderejaarsstudenten sturen deze adviseurs aan in hun functie als coördinator. Een van hen is Priscilla Gorter. Zij vertelt: "Twee maanden geleden ben ik bij JongGras begonnen. Ik wist toen dat het plan was om sportverenigingen te ondersteunen, maar de uitvoering en de middelen moesten nog helemaal vormgegeven worden. Inmiddels heeft Jonggras verschillende opdrachten van diverse sportverenigingen binnengehaald. Hierbij kun je denken aan uiteenlopende dingen, zoals een voorstel schrijven voor een Sport-BSO en een adviesplan om meer jongeren naar de vereniging te trekken!"

Aanleiding
Amsterdam kent vele sportverenigingen die een belangrijke, centrale rol in de wijk vervullen. Jong en oud komt samen om te bewegen en sociale contacten op te doen. Tegelijkertijd is er bij sportclubs en vooral sportverenigingen regelmatig behoefte aan uitvoeringskracht. Bestuurders ervaren een tekort aan vrijwilligers, mede doordat het takenpakket van de sportvereniging en daarmee vooral voor de bestuurder steeds groter wordt. Bij de afdeling sportstimulering van de gemeente Amsterdam wordt sportclubs ondersteuning aangeboden door middel van het programma Sportaanbieders. Deze ondersteuning vindt hoofdzakelijk plaats binnen de kaders van het expertisegebied, dat vooral betrekking heeft op de sport. Hiermee blijven er vraagstukken van sportclubs liggen die door tijd- en expertisegebrek niet opgepakt kunnen worden.

Het project
JongGras Studentadviseurs gaat aan de slag met juist deze vraagstukken. Hiermee is het een aanvulling op de huidige ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. Het bureau gaat vraaggericht te werk en zoekt zelf naar opdrachten vanuit verenigingen in Amsterdam. Ook de gemeente Amsterdam kan opdrachten bij het bureau neerleggen. De studentadviseurs bij JongGras inventariseren, adviseren en voeren uit. Na een opstartperiode is het team van JongGras nu compleet. "De groep is divers, beschikt over verschillende kwaliteiten en heeft variërende interessegebieden waar zij zich verder in willen ontwikkelen." vertelt Priscilla.

De opdrachten
Zoals gezegd zijn er al een aantal opdrachten binnengehaald door JongGras. Coördinator van Academie van de Stad Loes Geijsen licht toe: "Met name op het gebied van sponsoring hebben we een aantal vragen gekregen. Verenigingen willen op zoek naar een nieuwe manier van sponsors werven. Voorheen gaf een sponsor een zak geld in ruil voor een logo op een shirt of een reclamebord langs het veld. Dat kan natuurlijk nog steeds, maar clubs zijn ook op zoek naar andere vormen." De studenten van JongGras gaan per vereniging een onderzoek doen naar de mogelijkheden. "Ze kijken daarbij naar de maatschappelijke meerwaarde van de vereniging en wat de vereniging kan bieden aan bedrijven. Ook wordt onderzocht welke partijen er allemaal in de omgeving zitten en waar zij behoefte aan hebben. Vervolgens kunnen studenten een mogelijke samenwerking opzetten en uitvoeren." De vraag hoe het gemaakte plan vervolgens verduurzaamd kan worden, komt ook aan de orde. Loes: "Een student blijft niet eeuwig bij de club, dus is het belangrijk dat de leden het takenpakket op een gegeven moment over kunnen nemen."   

Sportvereniging in Amsterdam?
JongGras Studentadviseurs blijft op zoek naar sportverenigingen in Amsterdam die een praktische adviesvraag hebben en studenten een kans willen geven hiermee aan de slag te gaan. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijkheden er zijn om met JongGras Advies samen te werken. Interesse of meer weten? Stuur een e-mail naar info@jonggrasadvies.nl.

Over het project JongGras Advies zijn al meerdere artikelen verschenen:
Sport en Strategie
Sport Knowhow XL