Image

Een kijkje achter de schermen bij de Voorleesservice

Studenten Lotte, Maxe en Iris, die in de wijk Transvaal wonen in het kader van onze Springlevende Wijk-formule, zijn verantwoordelijk voor de Voorleeservice. Volgens hen is het project een succes. In dit artikel vertellen ze waarom en geven ze een kijkje achter de schermen!
​"De Voorleesservice bestaat al acht jaar, en altijd wordt samengewerkt met stagiaires Pedagogiek van de Hogeschool van Amsterdam. Wekelijks vindt er in het Tugelahuis de inloop plaats, waarbij 20 tot 35 kinderen aan de hand van taalspelletjes een beter begrip van de Nederlandse taal krijgen. Daarnaast wordt er bij 16 kinderen een uur per week thuis gelezen. Persoonlijke aandacht en het wegwerken van taalachterstanden staan bij ons centraal.

Bij de inloop doen de jongste kinderen (4-6 jaar) op de zolder van het Tugelahuis spelletjes om de eerste letters te leren. “Een peer is iets anders dan een beer. Hoe komt dit?” Door het knippen en plakken met letters leren ze de vormen. Aan de hand van fluisterspelletjes leren ze goed naar elkaar te luisteren. Ook leren ze elke week nieuwe woorden door te kletsen over alles wat we zien en horen. 

In het lokaal op de begane grond werken de oudste kinderen (7+) aan hun taal. Aan de hand van Pim Pam Pet bijvoorbeeld, waarbij ze zoveel mogelijk woorden moeten opschrijven die beginnen met dezelfde letter. Door de woorden daarna te bespreken leren de kinderen ook veel van elkaar. Of kinderen mogen op een groot vel de ander met een potlood omtrekken, en vervolgens opschrijven wat er allemaal in het lichaam te vinden is. Op deze manier leren ze de woorden van het lichaam.
 
Bij het thuislezen zijn we in staat om op individueel niveau, vaak in overleg met de leerkrachten van de kinderen, te bekijken wat het kind nodig heeft en hoe we daaraan kunnen bijdragen. Heeft het kind bijvoorbeeld moeite met begrijpend lezen? Dan wordt er veel samen gelezen en besproken wat er nou in het boek staat. Ervaart hij of zij moeite met spelling? Dan schrijven we ondertussen de moeilijke woorden op en volgt daarna een dictee. Als de kinderen thuis weinig of geen boeken hebben, gaan we lekker vaak naar de bibliotheek om nieuwe boeken te lenen en te lezen.

De Voorleesservice levert een aantal mooie resultaten op:
  1. Het stimuleren van de taalontwikkeling van jonge kinderen en het vergroten van het leesplezier onder de kinderen;
  2. Het creëren van een unieke ontmoeting tussen ouders, kinderen en de stagiaires van Academie van de Stad;
  3. In het Tugelahuis vinden wekelijks gezellige en nuttige gesprekken plaats tussen ouders onderling en tussen ouders en de studenten over hoe kinderen zich beter kunnen ontwikkelen. Dit kan hun gevoel van zekerheid in het opvoedproces versterken;
  4. Door voor te lezen bij kinderen met ouders die niet goed Nederlands spreken, ontstaat er contact met een doelgroep die we anders moeilijk zouden bereiken. Hierdoor hebben we ons netwerk flink kunnen verbreden. Het thuislezen stelt ons in staat om ‘achter de voordeur’ te komen en zo problemen die we anders niet hadden opgemerkt te signaleren. 
  5. Ouders en kinderen kunnen aangeven wat hun drempels en wensen zijn. Zo kunnen wij inspelen op hun behoeften en met praktische handvatten de taalontwikkeling stimuleren. 
Kortom, de voorleesservice is een belangrijke activiteit die bijdraagt aan vele aspecten: taalontwikkeling, ontmoeting, netwerk opbouwen en het tijdig signaleren van problemen. Daarnaast is het ook nog eens ongelofelijk leuk om te doen, omdat je elke week kinderen ziet groeien en genieten van het kleine beetje extra aandacht dat ze zo nodig hebben!"

Lees hier de algemene beschrijving van dit project

t