Image

Eerste project in Haarlem afgerond!

Op dinsdag 19 juni rondden wij ons allereerste project in Haarlem af. Vier young professionals onderzochten de wijkvisie die Pré Wonen vijf jaar geleden opstelde voor de Meerwijk.
De vier young professionals nodigden veel verschillende partijen uit voor de eindbijeenkomst: de gemeente Haarlem, Ymere, Elan Wonen, Dock, de wijkraad en natuurlijk medewerkers van Pré Wonen en Academie van de Stad.

Alle aanwezigen worden direct aan het werk gezet en moeten twee vragen op een briefje beantwoorden:
1. Stel, je hebt onbeperkte middelen. Wat zou je aan de Meerwijk veranderen?
2. Zou je in Meerwijk willen wonen?
Bij de voorstelronde dragen de young professionals enkele aanwezigen op om hun antwoorden te delen. Ze zijn afwisselend: mensen zouden er willen wonen vanwege de rust en het vele groen. Wel zouden ze meer speelgelegenheid voor kinderen willen en centrale ontmoetingsplekken en terrasjes. Zo is het gesprek met de groep gelijk op gang!

De evaluatie
Dan nemen de young professionals zelf het woord om de resultaten van hun onderzoek te delen. De vraag die centraal stond was: Hoe wordt de huidige situtatie in Meerwijk ervaren door de bewoners en professionals in vergelijking met vijf jaar geleden en wat moet er volgens hen verbeteren in de wijk? Om hierachter te komen ondervroegen ze maar liefst 110 bewoners en 18 professionals. Ook hielden ze een focusgroep met onder andere de wijkraad. Alle resultaten bundelden ze tot een groot adviesrapport, maar enkele zaken lichten ze er op de bijeenkomst uit. Zo zeggen ze dat de misdaadcijfers zijn afgenomen, maar het veiligheidsgevoel nog steeds beter kan. Verder vinden oude bewoners de sociale cohesie wel in orde (44%), maar vinden nieuwe bewoners dat het beter kan. Ook wordt de wijk gezien als niet zo kindvriendelijk en is er wel minder zwerfvuil, maar het is er nog wel.

Plan van aanpak
Dan is het achterover zitten voorbij en moeten de aanwezigen aan de slag. Ze worden over drie tafels verdeeld. Eén met het thema veiligheid, één met het thema openbare ruimte en als laatst één met het thema sociale cohesie. Per thema geven de young professionals hun belangrijkste bevindingen en conclusie en aanbeveling mee. Het is aan de aanwezigen om dit concreet te maken in de vorm van een plan van aanpak. Enthousiast gaat iedereen aan de slag en al snel ontstaan discussies en ideeën. Het idee van de kinderboerderij, dat de young professionals suggereerden, valt in de smaak. "We hebben hierop voortgeborduurd", zegt een van de aanwezige professionals, "het brengt mensen samen en biedt speelgelegenheid voor kinderen. Ik ga volgende week een eerste brainstormsessie organiseren. Dit moet er komen!" Zo wordt per tafel een pitch gegeven en een lijst met aanbevelingen en een verdeling van wie wat zal moeten doen. 

De opdrachtgever van Pré Wonen is enthousiast en zegt dat de young professionals een erg belangrijk onderdeel hebben verzorgd van de evaluatie van de wijkvisie. Alle input wordt gebruikt om de komende vijf jaar de Meerwijk nog weer een stukje mooier te maken!

Academie van de Stad in Haarlem
Dit was het allereerste project van Academie van de Stad in Haarlem. Vanaf september beginnen we een Springlevende Wijk in de buurt Rozenprieel en we hopen dat nog veel andere projecten zullen volgen. Voor nu is een mooie start in de veelzijdige stad een feit.