Image

Eerste Young Professional project afgerond!

Op dinsdag 12 juli 2016 presenteerden onze allereerste Young Professionals de uitkomsten van hun onderzoek naar bewonersbehoeften in het complex Haardstee van Eigen Haard.
Haardstee is een complex van Eigen Haard in Amsterdam Zuidoost waarin 250 woningen gevestigd zijn. Op gebied van schoon, heel en veilig blijkt dit complex ondanks maatregelen achter te blijven. Om deze reden heeft Eigen Haard aan Academie van de Stad de opdracht gegeven om dieper op het complex en de bewoners in te gaan. "Wij wilden weten wat al goed ging en wat niet, en ook wat bewoners daar eventueel zelf aan zouden willen doen", licht de opdrachtgever toe. "Ook vroegen we om een model, een blauwdruk, waarmee we andere complexen ook kunnen onderzoeken."

De blauwdruk
Dan gaat het woord naar de Young Professionals. Onder hen zijn twee groepen: de onderzoekers en de veldwerkers. Ten eerste presenteren zij de blauwdruk die ze aan de hand van dit behoeftenonderzoek ontwikkelden. Een van de Young Professionals vertelt aan de hand van een aantal stappen voor, tijdens en na het veldwerk de ins en outs van het doen van dergelijk onderzoek. Iets dat ze bijvoorbeeld meegeven is het volgende: "Voordat het veldwerk uitgevoerd wordt, is het van belang de veldwerkers goed te instrueren. Dit deden wij door een rondleiding door de wijk bij te wonen, een training gesprekstechnieken, een uitleg over de methode en de presentatie van een heldere probleemstelling."

Uitkomsten Haardstee
De Young Professionals hebben 127 respondenten voor het onderzoek, waarbij ze allerlei vragen stelden op gebied van schoon, heel en veilig. In totaal bleek uit de resultaten dat de bewoners veiligheid het belangrijkst vinden en dat ze hygiène van het complex het minst goed vinden. "Veiligheid scoorde in eerste instantie best redelijk. Maar bij het doorvragen bleek dit toch anders. Sommige bewoners zeggen bijvoorbeeld dat het vooral voor vrouwen en kinderen 's avonds onveilig is, maar dat het went", vertelt een van de Young Professionals. Op alle drie de gebieden kwamen tientallen interessante resultaten naar boven. De onderzoekers hebben alle resultaten en aanbevelingen verwerkt in een overzichtelijk, compleet rapport voor Eigen Haard.

Ervaringen veldwerkers
Tot slot vertelt veldwerker Linda over haar ervaringen met het doen van veldwerk: "Niet alle uitkomsten rondom het complex zijn even positief, maar de bewoners waren wel erg vriendelijk. Zeker als we binnen mochten komen was het leuk, dat maakt het persoonlijker. Maar we hebben ook veel interviews op de drempel kunnen doen, wat ook prima was. Wat ik wil meegeven is dat het leggen van contact en het opbouwen van vertrouwen in zo'n gesprek echt van belang is. Het thema veiligheid blijkt het meest persoonlijke onderwerp. Als je eenmaal het vertrouwen had gewonnen, kreeg je daar toch meer over los. Het was een hele leuke ervaring!"

Naar aanleiding van vragen uit en discussie met het publiek ontstaat nog de aanbeveling een team van ambassadeurs in het complex op te zetten, verdeeld over bijvoorbeeld elke verdieping. Die kunnen activiteiten organiseren om problemen op een positieve manier aan te pakken. "Heel interessant wat jullie hebben gedaan!" zegt de opdrachtgever. "Met de input gaan we nu aan de slag." En dan is het tijd voor een welverdiende borrel. We zijn trots dat onze eerste groep Young Professionals dit project op zo'n goede manier hebben afgerond!

Lees hier de algemene beschrijving van dit project