Image

Eindpresentatie Huisvesting jonge moeders

Afgelopen vrijdag presenteerden studenten hun afstudeeronderzoek naar huisvestingsproblematiek van jonge moeders in Amsterdam Noord.
Bij het Jongeren Informatie Punt (JIP) komen veel vragen van jonge moeders van 18 tot 23 jaar binnen over het vinden van woonruimte. Studenten hebben onderzocht wat stadsdeel Noord kan doen aan deze vragen.

Anna studeert Algemene Sociale Wetenschappen aan de UvA en Alex studeert Sociaal Juridische Dienstverlening aan de HvA. Beiden deden zij onderzoek naar de huisvestingsproblematiek van jonge moeders zonder hulpvraag. Anna heeft meer naar de sociale kant van dit probleem gekeken en Alex naar de juridische kant. Hij heeft bijvoorbeeld de wet- en regelgeving rondom de huisvesting van deze doelgroep onderzocht en de juridische houdbaarheid hiervan getoetst.

Hun aanpak en resultaten voegden ze samen in een presentatie. Anna neemt als eerst het woord: ‘We zijn te weten gekomen dat er 1968 jonge moeders zijn in Amsterdam waarvan ongeveer de helft hulp zoekt’. Dit betekent dat er ook veel jonge moeders zijn die goed functioneren, dat wil zeggen die bijvoorbeeld een HBO-studie volgen of een baan hebben en geen hulp nodig hebben. ‘Deze doelgroep kan bijna onmogelijk huisvesting vinden’, zegt Anna, ‘want deze moeders hebben geen voorrang op een huis en komen niet in aanmerking voor (tijdelijke) jongerenwoningen omdat daar volgens de corporaties geen kinderen zijn toegestaan.’ Op basis van deze uitspraak en het uitpluizen van de wetgeving concludeert Alex ook dat ‘het beleid lijkt te discrimineren.’

Op basis van deze en nog veel meer resultaten doen de studenten aanbevelingen. Zo zouden de betrokken partijen, namelijk de woningcorporaties en de gemeente, deze doelgroep op de agenda moeten zetten. De corporaties zouden bovendien de restrictie die bestaat op jongerenhuisvesting kunnen heroverwegen.

‘Jullie hebben goed werk verricht’, zegt iemand uit het publiek, ‘mij is veel duidelijk geworden.’ De aanwezige voorzitter van de bestuurscommissie, Coby van Berkum, zegt treffend: ‘het triggert mij dat je met genoeg problemen wel aan bod komt. Waar zijn we dan eigenlijk mee bezig? Ik ga het zeker aankaarten.’ Wethouder Erna Berends voegt daaraan toe: ‘Ik ben verdrietig van de uitkomsten maar ben blij dat jullie dit onderzocht hebben. Jongeren zijn jongeren, met of zonder kind. We gaan ermee aan de slag.’