Image

Eindpresentatie open spending

De afgelopen maanden hebben studenten Bestuurs- en Organisatiewetenschappen onderzocht hoe Open spending ervaren wordt door verschillende stakeholdergroepen. Vandaag presenteerden zij de resultaten van hun onderzoeken en de aanbevelingen met betrekking tot het gebruik van open spending.
In de prachtige Rooszaal in de Stopera leggen de studenten uit: ‘Open spending is een manier om begrotingen als open data ter beschikking te stellen. Op deze wijze kunnen burgers zien hoeveel en hoe  geld wordt uitgegeven. Het is heel transparant en sinds Wikileaks is transparantie heel trendy. Maar wat wij ons afvroegen is of deze passie voor transparantie ook wordt omgezet in handelen. Maken de stakeholders ook gebruik van initiatieven die open spending mogelijk maken?’ Voor hun onderzoek hebben de studenten gekeken naar de ervaringen van politici, ambtenaren en journalisten met open spending op de website www.openspending.nl  De respondenten zijn het er unaniem over eens dat het initiatief open spending een zeer positieve ontwikkeling is. De houding ten aanzien van de website is echter verschillend. Sommige respondenten, met name de ambtenaren, zien nog geen toegevoegde waarde van het platform. Politici en journalisten zijn daarentegen enthousiaster over de potentie van de website, maar geven aan dat de huidige uitvoering nog niet toereikend is. ‘De meeste respondenten gaven aan dat zij graag een handleiding van de website wilden, ook werd er gevraagd om meer context bij de begrotingen. Journalisten gaven vooral aan dat zij de resultaten liever in real time zouden zien verschijnen, omdat de nieuwswaarde dan groter is dan bij kwartaalresultaten. Dit laatste is gezien de branche niet verwonderlijk, maar licht onrealistisch.’

Vanuit de zaal komt een vraag van Roeland Rengelink,lid van het  dagelijks bestuur van de bestuurscommissie van stadsdeel Centrum. ‘Hadden jullie het idee dat de stakeholders de website echt wilden gebruiken, of ging het niet verder dan een interesse in open spending?’ De studenten gaven aan dat zij niet het idee hadden dat velen het daadwerkelijk zouden gebruiken ‘Er was veel enthousiasme, met name bij politici en journalisten, maar het gebruik bleef achter. Dit heeft waarschijnlijk ook te maken met het gebrek aan context bij de begrotingen. Het idee is natuurlijk om de overheid transparanter te maken, terwijl een grote hoeveelheid data ook zaken ingewikkelder kunnen maken. Het dumpen van data is niet transparant.’ Roeland zet zo zijn vraagtekens bij het meer in de context plaatsen van de data. ‘Wij hebben natuurlijk al veel plaatsen waarbij wij  een uitgebreid verhaal vertellen bij de begrotingen. Het idee van open spending is meer dat je snel in staat bent om te vergelijken tussen verschillende gemeentes en instanties en juist niet dat overal veel begeleidende informatie bij staat. Dit lijkt me niet het platform voor context’

Na een goed debat over hoe open spending zou moeten worden ingevuld is het woord aan Marc van het Stadsdeel Centrum, die de presentatie afsluit.  ‘Jullie hebben de afgelopen maanden een ingewikkeld proces doorlopen en zijn in staat geweest om daar hele concrete aanbevelingen uit te halen. Dat vind ik persoonlijk erg knap.’