Image

Eindpresentatie: Statushouders & Netwerk in de Wijk

Afgelopen maandag vond de eindpresentatie plaats van het project Statushouders & Netwerk in de Wijk. Ruim 30 gedreven studenten van de Bildung Academie sloten in opdracht van Eigen Haard een traject af waarin zij initiatieven hebben opgezet gericht op statushouders in verschillende wijken in Amsterdam. De resultaten zijn zeer divers en inspirerend, zo bleek op de presentatiemiddag.
Verdeeld in vijf groepen zijn de studenten een semester lang aan de slag gegaan met een actueel thema: de komst van statushouders in de wijk. Nieuwe initiatieven starten voor deze doelgroep heeft veel voeten in de aarde. Zo moest er nauw samengewerkt worden met organisaties die al actief waren in de verschillende wijken, maar ook met vluchtelingenorganisaties en natuurlijk opdrachtgever Eigen Haard.

Samenwerking

Tijdens de afsluitende bijeenkomst kregen alle groepen de kans om hun resultaten te presenteren. Dat gebeurde deels in de vorm van klassieke presentaties. Een groep zette een BuurtBuik buurtrestaurant op in de Amsterdamse Vogelbuurt, waarbij niet alleen ontmoeting tussen statushouders en bewoners wordt gestimuleerd maar ook nog eens voedselverspilling wordt tegengegaan.

Een tweede groep presenteerde de samenwerking die zij zijn aangegaan met de Refugee Company. Deze organisatie doet waardevol werk door de statushouder een plek te bieden om te netwerken en zichzelf te ontplooien, ter voorbereiding op een baan of eigen onderneming. Het werd duidelijk dat de organisatie vooral op het gebied van zichtbaarheid nog een slag wilde maken, en de studenten besloten daarbij te helpen door een YouTube-kanaal te starten en daarvoor wervende filmpjes te maken.

Diverse resultaten

De tweede helft van de bijeenkomst stond in het teken van een informatiemarkt. Iedere groep kon een tafel inrichten met presentatiemateriaal, en daarbij mondeling toelichting geven en vragen beantwoorden. Al snel ontstonden er geanimeerde gesprekken rond de verschillende tafels. Bijvoorbeeld over een initiatief dat zich richt op de huisvesting van alleenstaande minderjarige vluchtelingen, en een buddyproject met jonge vluchtelingen die de taal willen leren. Zo heeft het overkoepelende project voor iedere groep een heel eigen karakter gekregen.

Verschillende studenten van de Bildung Academie waren gegrepen door dit project en hebben aangegeven dat zij ook na hun semester bij de Bildung Academie door zullen gaan met de projecten die ze hebben opgezet. Eigen Haard zal deze verschillende initiatieven verder bekijken en blijven steunen in de toekomst.

Bekijk hier een item over BuurtBuik Vogelbuurt op AT5: http://www.at5.nl/artikelen/163254/diner-voor-eenzame-en-arme-amsterdammers-in-noord
Foto's: Twan Zijlstra