Image

“Er ontstaat een band tussen student en leerling”

Stad als Academie, oftewel SalsA, is een project waarbij studenten van de Hogeschool van Amsterdam leerlingen uit het voortgezet onderwijs coachen. Studenten van de opleidingen Pedagogiek en Pabo werken samen met leerlingen aan opgestelde doelen buiten schooltijd. Timo Wielenga (21), derdejaars Pedagogiekstudent, is coördinator binnen dit project en verantwoordelijk voor het begeleiden van ongeveer twintig studenten.
Vertel, hoe ziet jouw werkdag eruit?
“Samen met mijn drie vrouwelijke collega’s begin ik de dag door met elkaar te bespreken wat er moet gaan gebeuren. We nemen verslagen door die door de studenten zijn gemaakt om te lezen hoe het coachen gaat. Op maandag en dinsdag gaan we zelf ook naar de scholen toe waar de coachingmomenten plaatsvinden. Dit vind ik het leukste om te doen, zo kunnen we de studenten echt in de praktijk aan het werk zien.”

Wat doe je precies wanneer je scholen bezoekt?
“Ik ga altijd even langs bij de contactpersonen van de school die we bezoeken. Het is leuk om te horen hoe zij vinden dat het gaat. Vaak zijn de contactpersonen mentoren van de leerlingen die worden gecoacht. Hiernaast observeren we de studenten. Als coördinator probeer je de studenten zo veel mogelijk te helpen en advies te geven. Je ziet per week hoe de leerlingen, maar ook de studenten groeien. En het allerleukste is het wanneer je ziet dat er echt een band tussen de twee is ontstaan.”  

Hoe zie je dat die band ontstaat?
“Je ziet het bijvoorbeeld aan de leerlingen die aan het begin van het jaar met tegenzin op school bleven om gecoacht te worden. Een paar weken later staan diezelfde leerlingen een half uur te vroeg voor het lokaal, omdat ze zin hebben om aan het werk te gaan en de studenten weer te zien. Ook horen we van de studenten dat er steeds persoonlijkere gesprekken ontstaan. Verschillende leerlingen hebben bijvoorbeeld vragen gesteld en advies gevraagd aan de studenten over puberteit.”

De band groeit! Hoe zit het met de vaardigheden van de leerlingen?
“De vaardigheden groeien ook. Van de studenten en contactpersonen binnen de scholen horen we dat leerlingen steeds hogere cijfers halen en in de verslagen van de studenten lezen we dat de leerlingen steeds beter kunnen plannen. De studenten leren trouwens ook erg veel. Door hun kennis in de praktijk toe te passen, wordt hun opleiding interessanter en leuker. Je ziet daarnaast dat wanneer de studenten een tijdje bezig zijn, er echt een theorie achter de plannen zit die ze maken met de leerlingen."

Wat leer jij als coördinator van SalsA?
“Het is nieuw voor mij om leeftijdsgenoten te begeleiden, maar ik vind het echt heel leuk. Ik leer veel over mijn vakgebied door de studenten te observeren. Ik leer ook steeds meer over het maken van een goede match tussen student en leerling, waardoor een persoonlijke band kan ontstaan. Het contact met de professionals, bijvoorbeeld mentoren van de leerlingen, is ook erg leerzaam, want zij zijn natuurlijk ervaringsdeskundigen. Ik heb geleerd dat ik zeker weet dat ik iets wil gaan doen met coachen, maar ik weet nog niet precies hoe. Ik vind nu nog te veel dingen leuk!”