Image

Formulierencafé Van der Pek

In dit project helpen studenten van Springlevend Van der Pek buurtbewoners met hun administratie. De bewoners kunnen onder andere geholpen worden bij het begrijpen van post, het invullen van formulieren en het schrijven van brieven.
De maatschappij is continu in beweging. De manier waarop betalingen en aanvragen worden geregeld is de afgelopen jaren veranderd. Niet voor iedereen is deze overgang even makkelijk. Daarom zijn de studenten van Springlevend Van der Pek al in 2013 het Formulierencafé gestart. Hier helpen zij bewoners met hun administratie en financiën.

Het Formulierencafé loopt nog steeds heel goed. Elke maandagochtend ontvangen de studenten en een aantal vrijwilligers buurtbewoners om hen te helpen met administratieve zaken, zoals het telefonisch afspraken maken met instanties, het invullen van formulieren en het aanvragen van bijvoorbeeld toeslagen en uitkeringen. De focus ligt op ondersteuning, met als doel dat de bewoners zelf (blijvend) grip krijgen op hun administratie en financiën. Op deze manier wordt er geprobeerd zaken als huurachterstanden op te lossen of te voorkomen en schulden inzichtelijk te maken. 

Daarnaast is er elke maand een voorlichtingsbijeenkomst met een bepaald thema. Ook lopen de studenten mee met de huisbezoeken van de Huurincasso van Ymere, zodat problemen in een vroeg stadium kunnen worden gesignaleerd. De studenten kunnen de bewoners vervolgens ook thuis helpen om de administratie op orde te brengen.