Image

Gemengd wonen op de NDSM-werf

Studente Hiba liep afgelopen semester stage bij ons project StudentJobcoach en deed intussen ook onderzoek naar ons woonbegeleidersproject op de NDSM-werf. In dit artikel lees je haar bevindingen.
In ons project op de NDSM-werf begeleiden zes woonbegeleiders in opdracht van woningcorporatie Rochdale vluchtelingen met een verblijfsstatus (statushouders) die op de NDSM-werf komen wonen. Zelf wonen de woonbegeleiders ook in de containerwoningen op de NDSM-werf. Ze richten zich op het welkom heten van statushouders, het in goede banen leiden van hun komst en organiseren activiteiten om de sociale cohesie te versterken. 

Studente Hiba is in haar onderzoek ingegaan op de ervaringen van de statushouders woonachtig op de NDSM-werf, met betrekking tot het gemengd wonen met Nederlandse studenten. Zij is hiervoor onder andere naar een activiteit op de NDSM-werf gegaan en heeft daar met verschillende statushouders gesproken. Zij heeft hen onder andere gevraagd hoe ze het wonen op de NDSM-werf ervaren ten opzichte van het wonen in het AZC. Daarbij viel haar als eerst één punt op dat door meerdere respondenten naar voren werd gebracht, namelijk het gevoel van gelijkwaardigheid en het belang daarvan. De Syrische Abdullah zegt er het volgende over: “There is no difference between me and a Dutch person, I am sitting here in a container and at the same time there is also a Dutch person in the same situation, so I don't feel as if I am less than the Dutch person and this makes it easier to talk to them.”  Dit punt werd door meerdere respondenten beaamd en hieruit kan dus opgemaakt worden dat het wonen op de NDSM-werf bijdraagt aan een gevoel van gelijkwaardigheid bij de statushouders en dat dit gevoel op zijn beurt het weer makkelijker maakt voor hen om contact te leggen met Nederlanders.

Veel van de respondenten benoemden verder dat het wonen op de NDSM-werf het makkelijker maakt om nieuwe (Nederlandse) mensen te ontmoeten. De Syrische Akram zegt: “[…] of course it is easier to make friends here than if you were living somewhere else, because we live together with Dutch and Eritrean people. So there are a lot of people here and we all come together with football games and movie nights”. Hij gaat vervolgens in op hoe de activiteiten op de NDSM-werf ervoor zorgen dat je meer onderdeel wordt van de Nederlandse samenleving: “So yeah, this is the beginning of being in Dutch society, because it is a good place to meet new people and this opens the road for you to be part of society. If I am sitting in my house with the door closed, how can I be part of the society?”. 

Naast het vormen van sociale contacten heeft het gemengd wonen ook andere positieve aspecten. Statushouder Tony benoemt dat hij het gemengd wonen als een manier ziet om een positieve kant van zichzelf te laten zien aan Nederlanders. In het interview geeft hij een voorbeeld van hoe hij dat doet: “[…] we have to show our good side , like I am doing now: I'm helping the people now, doing some stuff and arranging events”.

Tot slot werd door vrijwel alle respondenten benoemd dat het gemengd wonen bijdraagt aan het sneller leren van de Nederlandse taal. Zo vertelt Akram: “We have an opportunity here to start learning the language. School is not enough to learn the language, you need someone outside school to practice it. There are a lot of Dutch people living here, so we can practice our Dutch”.

Met haar onderzoek heeft Hiba laten zien dat de statushouders op de NDSM-werf het gemengd wonen als positief ervaren en dat de activiteiten die georganiseerd worden als onderdeel van het woonbegeleiders-project hier een grote rol in spelen. Een teken dat de woonbegeleiders zeker zo door moeten gaan!