Image

Geslaagde opening nieuw sportveld NDSM

Op woensdag 20 december 2017 werd op feestelijke manier het gloednieuwe sportveld op de NDSM-werf geopend. Op dit veld kunnen de studenten en statushouders die in de kleurrijke containers wonen samenkomen voor allerlei sportieve activiteiten, zoals voetbal.
In opdracht van woningcorporatie Rochdale zijn er sinds de vestiging van statushouders woonbegeleiders actief op het NDSM-terrein. De woonbegeleiders zijn studenten en sinds enige tijd ook twee statushouders, die zelf woonachtig zijn op het complex. Deze woonbegeleiders zijn de 'oren en ogen' van het complex. Zij zijn aanspreekpunt, controleren en stimuleren de leefbaarheid en organiseren activiteiten die de communityvorming stimuleren. Zij richten zich momenteel dus vooral op het sociale beheer van het complex.
 
Inmiddels is het maximale aantal te huisvesten statushouders bereikt en blijkt er behoefte te zijn aan een verschuiving van het welkom heten en wegwijs maken van nieuwe bewoners naar meer aandacht voor community building. Met deze opdracht is de gemeente, stadsdeel Noord, aangehaakt bij het project. Daarmee gaat het project zich ook focussen op de verbinding tussen de statushouders en medebewoners, statushouders en andere organisaties in de buurt. 
 
De gemeente Amsterdam zorgde voor een prachtig sport-/voetbalveld met kunstgras, hekken en doeltjes. Rochdale plaatste bovendien picknickbanken langs de zijkant van het veld. Op woensdag 20 december werd dit sportveld geopend, onder andere met een voetbalclinic en de 'Noord Scoort Cup': een voetbaltoernooi voor statushouders en studenten van het complex, evenals voor betrokken partijen als Rochdale, het stadsdeel zelf, DUWO, Vluchtelingenwerk en Academie van de Stad. Stadsdeelvoorzitter Coby van Berkum kwam het sportveld openen: "Het veld ziet er prachtig uit en ik wens jullie er heel veel plezier mee. En als ik hier voorbij fiets, wil ik er altijd mensen op zien spelen!" Dat moet vast lukken, gezien het volle veld en het enthousiasme van alle aanwezigen!
 
De gemeente zorgde ook voor een partytent waarin heerlijke hapjes en drankjes geserveerd werden en zelfs voor een omroeper, waardoor het voetbaltoernooi door iedereen goed te volgen was en spannend werd. Woonbegeleider Jochem zorgde er bovendien voor dat er van alle hoeken van het complex mensen mee kwamen doen met het toernooi, waardoor de opkomst erg hoog was. Een mooie opening en een goed begin van een ontmoetingsplek waar de komende tijd zeker veel activiteiten georganiseerd zullen worden! De bewoners van het complex, waaronder natuurlijk onze woonbegeleiders, zijn er super blij mee. 

Lees hier de algemene beschrijving van dit project