Image

Glashard Verbinden

Twee belangrijke ontwikkelingen in 2010 worden gecombineerd in één project: de fusering van stadsdelen tot Amsterdam-West en de invoering van het zogenaamde glasvezelnetwerk.
Projectomschrijving
In mei 2010 fuseren de stadsdelen Bos en Lommer, Westerpark, De Baarsjes en Oud-West tot het nieuwe stadsdeel West. In het nieuwe beleid van het grote stadsdeel blijft het gebiedsgericht en wijkgericht werken wel een speerpunt. In 2010 wordt ook in opdracht van de gemeente Amsterdam en in samenwerking met de woningcorporaties door heel Amsterdam een glasvezelnetwerk aangelegd. Glasvezel is een nieuw alternatief voor koperdraad en in staat om veel sneller informatie en data te verwerken. Het is de bedoeling dat eind 2010 in elk huis in Amsterdam een glasvezelverbinding is.

In dit project worden de twee ontwikkelingen samengebracht in de onderzoeksvraag: Hoe kan het gebiedsgericht werken van het stadsdeel West ondersteund worden door het gebruik van de nieuwe glasvezeltechniek? Hierbij moet gedacht worden aan de manieren waarop de lokale overheid, maar ook bedrijven en andere instanties het glasvezelnetwerk kunnen gebruiken om dichter bij de bewoners te komen.

Klik hier voor een verslag van de eindpresentatie!