Image

Greenteam Osdorp

In het kader van Springlevend Osdorp, waarbij studenten in de buurt wonen en er projecten opzetten en coƶrdineren, dragen studenten bij aan een project ter bevordering van meer groen in de buurt.
Het Greenteam knapt achtertuinen op van mensen die zelf niet in staat zijn om dit te doen en zet zich in voor de kindermoestuinen in de buurt. Dit gebeurt vooral in de zomermaanden bijna wekelijks. Sinds kort wordt het Greenteam ondersteund door het azc in de buurt en hebben verschillende vrijwilligers al geholpen met het opknappen van tuintjes.

Ook zet het Greenteam zich in voor een schone buurt. In samenwerking met verschillende scholen in de buurt wordt een lespakket ontwikkeld omtrent hygiëne. Daarnaast wordt er actief aansluiting gezocht bij verschillende incidentele activiteiten zoals opschoondagen. Zo zet het Greenteam zich samen met bewoners in voor een groene en schone wijk.