Image

Groene Tuinen Van der Pek 3

In het kader van Springlevend van der Pek, waarbij studenten in de buurt wonen en er projecten opzetten en coƶrdineren, dragen studenten bij aan een project ter bevordering van meer groen in de buurt.

Projectomschrijving
Studenten van Springlevend Van der Pek zetten zich tevens in voor het tuinenproject van woningcorporatie Ymere en stadsdeel Noord. Afgelopen jaar hebben bewoners zich ingezet voor de actie Schone Tuinen. Professionals hebben samen met zo’n 30 vrijwilligers 94 tuinen bevrijd van hun grofvuil. Er is in totaal 17.820 kg grofvuil weggebracht. Dat is een mooie prestatie! Dat veel bewoners behoefte hebben aan meer groen in de buurt en de tuinen is ook duidelijk geworden uit de tafelgesprekken met bewoners, in het kader Van der Pek In Gesprek.

Het Groene Tuinenproject krijgt ook dit jaar weer een vervolg met bewoners en professionals. Springlevend Van der Pek draagt hier ook aan bij door een tuinmannenclub op te zetten (die niet alleen voor mannen is) en groenworkshops te organiseren voor bewoners.