Image

Grootste coachingsproject van Nederland van start

Bijna 300 Amsterdamse scholieren krijgen dit schooljaar een student als persoonlijke coach.
Het coachingsproject SalsA startte vorig jaar als pilot met studenten van de Hogeschool van Amsterdam, die een jaar lang basisschoolleerlingen en middelbare scholieren coachten. Wegens groot succes gaan vanaf deze maand weer koppels een jaar samen aan het werk. Het aantal kinderen dat nu een persoonlijke studentcoach krijgt is verviervoudigd: met 290 leerlingen is SalsA het grootste coachingsproject van Nederland.

Opleidingsmanager Frits Rovers van de lerarenopleidingen HvA: ‘Dit coachingsproject is van groot maatschappelijk belang: kinderen hebben veel steun aan de extra begeleiding, juist op deze leeftijd. Tegelijkertijd doen onze studenten ervaring op in een grootstedelijke context – een uitgelezen kans. Het grootste deel van onze studenten, zo’n 90%, komt namelijk niet uit Amsterdam. Ervaring in de stad zelf is voor de studenten daarom echt van meerwaarde. We willen de studenten er nadrukkelijk in onderdompelen. Omdat er op dit moment nog niet genoeg stageplekken in Amsterdam zijn, biedt SalsA de studenten de gelegenheid om deze grootstedelijke ervaring op te doen.’

Over SalsA

SalsA vergroot kansen voor studenten en leerlingen door ook buiten school aandacht te besteden aan het ontwikkelen van hun talenten. Studenten van de HvA zijn coach van leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs gedurende een schooljaar. Samen werken ze aan doelen van de leerling. Beter worden in taal of rekenen, meer culturele uitstapjes maken of juist leren ontspannen naast school. Ondertussen werkt de coach aan competenties die voor hem of haar van belang zijn bij de studie en latere beroepsuitoefening.
In het schooljaar 2013 – 2014 begeleiden studenten van de tweedegraads lerarenopleidingen, de Pabo en de opleiding Pedagogiek 290 leerlingen van 10 verschillende Amsterdamse scholen.

Ervaringen op de Flevoparkschool

De Flevoparkschool in Amsterdam-Oost is een van de deelnemende scholen met groep 8-leerlingen. De studenten als coach zijn meer dan welkom bij docent Chahida Makhloufi: ‘Ik kan leerlingen tijdens de les vaardigheden bijbrengen, maar ik mis de tijd waarin je echt een gesprek kunt voeren met ze. Bij SalsA is het terugkerend; een uur lang staat het kind in ‘de picture’.’
Zowel basis- als middelbare scholen doen mee aan SalsA. Pedagogiekstudente Shekoufe Faieq ziet de meerwaarde van haar coachgesprekken met brugklasser Irem Ermis ook: ‘Voor Irem is ons contact een belangrijk moment in de week. Ik geef haar adviezen over hoe ze haar huiswerk moet doen en we praten heel veel.’Over de organisaties

Ideële stichting Academie van de Stad is initiator en organisator van SalsA. Sinds de start in 2008 heeft Academie van de Stad meer dan 350 sociaal-maatschappelijke projecten tot stand gebracht met meer dan 3500 studenten.
De Hogeschool van Amsterdam levert jaarlijks zo’n 1000 studenten af die als opvoedingsondersteuner, of als leraar in het basis- of voortgezet onderwijs aan de slag gaan. De grootstedelijke context speelt een belangrijke rol in de opleiding, zodat studenten zijn toegerust om in de metropoolregio Amsterdam te kunnen werken.