Image

De Hallen: zichtbaarheid

Het complex De Hallen is een voormalige tramremise gelegen in Amsterdam West. Zo lang de tramremise heeft bestaan, is het gebouw een gesloten enclave in de stad geweest. Nu De Hallen als publiek domein voor Amsterdammers toegankelijk is, is de vraag welke ideeën er zijn om de Hallen op korte termijn meer zichtbaarheid te geven
Stichting TROM heeft het complex verbouwd tot een hedendaags multifunctioneel centrum. Inmiddels is het voor een deel geopend en fungeert het als aanjager van activiteiten en levendigheid in de buurt met behoud van het monumentale karakter. Uiteindelijk zal het complex naast ongeveer 400 woningen bestaan uit horeca, een hotel, bibliotheek, theater, modeateliers en ambachtelijke bedrijvigheid. Gebruikers vinden elkaar op aspecten van leerwerktrajecten, samenwerking en multifunctioneel gebruik van elkaars faciliteiten. 

De Hallen werkt aan zichtbaarheid in de directe omgeving en in de stad. Studenten gaan in opdracht van Stichting TROM en Stadsdeel West onderzoek doen naar hoe deze zichtbaarheid vergroot kan worden.  

Lees hier het nieuwsbericht over de startbijeenkomst van dit project
Lees hier het nieuwsbericht over de eindpresentaties van dit project